Ακυρώθηκε

Homework_in_C_or_C++

Hello,

I have a homework due in a day (24 hours). It should be done on a Unix-like machine in C or C++ using MPI library (MPICH version is available on the internet). The desciption is provided in the attached file.

Thank you.

Sorry, forgot to attach the file. Here it is.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C

Περισσότερα: MPI, thank, etoso, machine machine, available hours, due, hours available, available day, file provided, hours internet, using provided, thank file, provided, attached file

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 30 αξιολογήσεις ) Los Angeles, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #280