Κλειστό

Translate VB code into VC++

This is simple: I want a VB6 ActiveX DLL Project to be re-written using Visual Studio 6. The DLL\\\'s main function is to encrypt/decrypt a text into hexadecimal. The crypting code is actually in [url removed, login to view], Microsoft encryption library and the DLL is barely a wrapper. Only specificity is that the DLL implements an interface and this must be replicated in the VC++ code.

This is a first VB project out of a series. If I am happy with the work on this small task, there will be more to follow.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Visual Basic

Περισσότερα: work translate, want translate, vb work, vb this, no code, first code, & code, vb n, vb c, i want translate, VC++, VB, translate text, translate s, encrypt, code, code C, c++ vb, c vb, code basic

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #159

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $85 για αυτή τη δουλειά

DougRoyer

I use VC++ .NET and can use V6.

$25 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
6.1
BitOver

Hi, I have experience related to DLLs or COM. I\'ll be glad to do your project. Thanks, Gabi

$50 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
hi5

I have done many conversions in the past between VC++, VB, and scripting languages (i.e. VBscript & Javascript)

$70 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
alien0110

I have 6 years experience using visual studio, and I know VC++ and VB very well. Price is negotiable, depends on the size of the project.

$60 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Hrishikesh

I have fair amount of experience using visual studio.

$30 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MARSTECH

Hi, Looking forward for your positive response

$75 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
samtech

We can help you in this work.

$20 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kazmisa

Our work speaks for us, we do not intend to say more than that.

$19 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
OliverTauth

Complete conversion within 2 days for a total cost of $250. I am working on these types of projects (conversion of codes between prog. languages) for over 6 years now, mainls VB -> VC++, Access/VBA -> VB or Delphi C++ Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
2.8
shashish

sir i m professional designer with 2 yrs of experience my sites are.i work on asp,javascript,flash etc.i have also experience of vb and vc++ [login to view URL] [login to view URL] www.healthyalways.c Περισσότερα

$50 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
blmadara

I have over 7 years of experience working with Visual Studio.

$100 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RAJPATIL

just wait for giving full satisfaction to service Buyers Enough exp to do it

$50 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mcecconi

I have experience in MSVC++ 6 and VB so translate your code into another language is simple. I am good in Object Oriented design using UML notation to project new code. I have previous experiences on library developme Περισσότερα

$300 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0