Κλειστό

math expression creater

I am looking for someone to make a math equation creator. If you are familiar with mathtype (you can download and get a 30 day trial for free), that is what I mean by a math equation creator, but not nearly as elaborate. I would like the following:

(1) user is able to type letters and digits and math operators including: +,

-, *, ), (

(2) no decimals within a fraction

(3) user can select items simultaneously

(4) user can have and number of exponents, but must be letter or number;

they themselves can not write a fraction for an exponent.

(5) User can have fractions, but they can not have a fraction within a

fraction, which should simplify the programming tremendously.

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Visual Basic

Περισσότερα: programming operators, programming expression, n math, math programming, math n 1, math n, math and programming, c programming operators, math elearn learn day trial free trial, get math, math, math basic, following number, Expression, mean user, must math, can type letter, letter type, number creator, able

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #343

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $658 για αυτή τη δουλειά

sevenapps

Our bid is for really very high quality work for your dyanamic database driven website that will be made to be upgradable in case you need some upgrades in future. We will always be available for upgrades. Our Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
paurushg

It should take 15 days, but depending on the exact requirment the day and cost may change.

$1500 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
nerill

Pretty straightforward.

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bdpbr

Hello, I am Biswajyoti Das from PriBi Technologies based in Bagalore. We are startup based in Bangalore. We will send the details of the organisation structure, contract details, when you get back to us. Please send Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
atabani

your project is very interesting , we would love to work with you, please contact me for more information, thanking you , best regards.

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akashheranjal

We will give you the best to the industry standards. 1. Excellent Graphical Design and Module Layout 2. Server Side Scripting with ASP / .Net 3. Database - SQL Server / Access 4. Administration Section to mana Περισσότερα

$250 USD σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
websolutions

Our team consists of both software developers and matematicians. Higher level is Dr. and lowest is universitary degree going for Msc.

$1000 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
janoh

Built a similar moule and got experience with it. If you would like to know more (references, info etc) please contact me in PM. Regards

$600 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
auction

I can provide u with what you want to your satisfaction. Looking forward for your reply Regards

$300 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
karthik325

Hi. Seems to be pretty straight forward. I do not want to get the project by proposing unconvincing and unrealistic bids. This will take me 3 days to develop and 2 days to test. The cost is negotiable. If you are inter Περισσότερα

$50 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pratyushkumar

We are a group of software professionals and web designers, capable of doing mentioned project eftectively and efficiently. Looking forward for a positive response from your side. Thanks. Pratyush

$750 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pribitech

Please PM me for more details

$100 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
4.0
Oberig

We can do it for you for sure

$450 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
inc

I'm your man. Highly skilled in vc++, com, activex, php/mysql and java.

$400 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hrchitsaz

The exact quote depends on what you need. In my view, it should take about 30 days.

$2000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cuckoojohn

get back with requirement..

$1000 USD σε 35 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rijish

Hai We are a group of young professionals completed our masters degree in computer application from one of the best universities in India . We have done a good number of freelancing projects in .NET applications VC++, Περισσότερα

$1000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amitranjan

Trust for Best

$100 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
athomson

I have created similar software using MiKTeX (a LaTeX implementation) to obtain the displayed version of the equation. I believe similar results could be achieved without any TeX system by recursively analyzing the ex Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
locumsmart

I believe I can do this for yoy but it would be helpful to know more detail. For example, do you need the application to "print" the equation onto an image file (such as a gif) for web display as MathType does? Please Περισσότερα

$800 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0