Find Jobs
Hire Freelancers

Modern Kitchen Addition & Structural Review

$750-1500 USD

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 1 μήνας πριν

$750-1500 USD

Πληρωμή κατά την παράδοση
I'm looking to add on a modern styled kitchen to my home and require a structural assessment to ensure the feasibility and safety of the project. Addition is approximately 350 sq with a daylight basement. I have plans designed and available for review. Beams, foundation, footers, joists, ridge beam, wall construction, connections have all been specified. Attachment to home will be recessed beam with face mount joists. Vaulted ceiling. Soil is clay with rock. I already have layouts and 3d rendering completed I need an engineering review to proceed. I will be able to do all permit submission.
Ταυτότητα εργασίας: 38225244

Σχετικά με την εργασία

63 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 4 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
63 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $922 USD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hi there! I would like to help you with Modern Kitchen Addition & Structural Review for permit. I'm an engineer leading a US licensed team of Engineers with plenty of experience in architecture, Structural and Civil engineering. We have licensed in AZ, CA, FL, CL, GA, TX, UT, MA, NC, WA, NY and some other states and familiar with a variety of architectural styles and codes. I will work on the design and calculation will provide you complete sets of detailed drawing and Calculations according to the requirements and Building code. ***Also will provide engineering stamp by licensed PE*** What I can offer to you... --Architecture design: floor plan, elevations, section, details. - - Structural design, Foundation Plan, Framing Plan, analysis and Calculation etc.. -- Retaining Wall/ Deck Design/ roof trusses / patio etc… -Drafting (AutoCAD, Autodesk REVIT) -Concrete / Wood & steel design/calculation using software (SAP2000, Etabs, Staad Pro). - Electrical/Plumbing/ HVAC Feel free to contact me, I am here to help. Regards Afifa
$1.000 USD σε 7 ημέρες
4,7 (47 αξιολογήσεις)
8,2
8,2
Avatar Χρήστη
Greetings I am a Structural engineer expert in remodel of kitchen you can see past experiences here and comment. Let me help you with proper structural attachment of addition and all requires structural revision
$800 USD σε 7 ημέρες
5,0 (50 αξιολογήσεις)
7,9
7,9
Avatar Χρήστη
As a seasoned 3D modeling, rendering and architectural design professional with an extensive background in home design and building architecture, I believe I am the perfect fit for your project. My proficiency in using software like Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya and AutoCAD, among others, will allow me to efficiently review your detailed plans and assess their structural integrity and safety. Moreover, with six years of experience under my belt, I've gained valuable insight into every aspect of the architectural process, including designing modern structures with vaulted ceilings, as you've described. My portfolio showcases some of my best-rated work that you can review to gauge the quality of my designs. I understand the significance of sticking to a budget without compromising on quality—a principle I always work with. Given these attributes as well as my flexibility with weekend hours, choosing me for this project would put it in trustworthy hands that will deliver just what you need promptly. Feel free to get in touch for any inquiries or a free quote.
$750 USD σε 7 ημέρες
4,9 (231 αξιολογήσεις)
7,5
7,5
Avatar Χρήστη
Hello; We read your Modern Kitchen Addition & Structural Review project description. We can complete your project perfectly. We have over 15 years of experience. Please send us a message to discuss project details. Kind regards.
$750 USD σε 5 ημέρες
4,9 (147 αξιολογήσεις)
7,3
7,3
Avatar Χρήστη
I am writing to express my keen interest in providing engineering services for your project. With my 9 years of experience in the Structural, Architectural and MEP engineering field and a strong academic background, I am confident that I possess the skills and qualifications necessary to successfully execute this project. I am committed to maintaining open and transparent communication with you throughout the project. I will provide regular updates on project progress and address any concerns promptly. I am Proficient at Drafting in Auto CAD, Civil 3D, Tekla Tedds, RAM/ Limcon Connections, Risa, Autodesk Robot, SP3D, Navisworks, BIM Modelling with Revit, ArchiCAD, STAAD pro, Tekla, 3Ds Max, Sketchup, and rendering with Lumion Pro, V-ray, Cinema4D, D5, Twinmotion and Blender and Structural Analysis with SAP2000 and ETABS. Familiar with IS (456, 875, 1893, 800-1984, 800-2007, 801- LGSS etc.), ACI 318, ASCE, AISC 360-16, AISC 341, AWC NDS, IBC, BS-EN, AS/NZS, Canadian Codes and other. PE stamping for Texas, AZ, CA, FL, Utah, Idaho, Nevada, North Carolina, Massachusetts, Montana, Indiana, NM, NY, Maryland and Virginia states and P. Eng. stamping for Ontario, BC, NS & Alberta. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to discuss your project further and collaborate with you to achieve your desired outcomes. Sincerely, Ifam Siddeeq
$800 USD σε 7 ημέρες
4,9 (93 αξιολογήσεις)
7,2
7,2
Avatar Χρήστη
Hello, I have read your project "Modern Kitchen Addition & Structural Review" . I'm a creative 3D Artist, working on 3D modeling and rendering for the past 6 years. I have done several projects related to 3D modeling and rendering in that period of time. I have already worked on a similar project and I can handle your project with precision and on-time delivery. You will get. -3D modeling -High-Quality Renders and Images -Animation -Unlimited Revisions -Quick Delivery We look forward to the opportunity to work with you and bring your vision to life. Sincerely, STUDIO GO
$750 USD σε 1 ημέρα
5,0 (52 αξιολογήσεις)
6,6
6,6
Avatar Χρήστη
Dear Client, I read your Modern Kitchen Addition & Structural Review and requirements in description for getting little clarification 3D & Graphics IS highly qualified Designer related to your matched Home Design, 3D Rendering, Civil Engineering, AutoCAD and Building Architectureon freelancer. Having 5 years of experience in this field. you can have a look on my profile https://www.freelancer.com/u/GraficxDesigner I will assure you to provide the perfect results according to your will and demand. We will give you number of revisions until your satisfied version. I will provide you source file along with JPG, PNG, PDF Your satisfaction is our priority I have achieved 4.9 stars on our profile and many gracious reviews. looking forward to your work. Regards, 3D & Graphics
$750 USD σε 3 ημέρες
5,0 (42 αξιολογήσεις)
6,7
6,7
Avatar Χρήστη
As a professional architect and engineer with over 13 years of experience in structural calculations and drawings, I am more than equipped to undertake your kitchen addition and structural assessment project. My skillset includes AutoCAD, 3D rendering, Building Architecture and Civil Engineering which is exactly what you need for this project. I can effectively review your detailed plans for the beams, foundation, footers, joists ridgbeam , wall construction and all connections to ensure feasibility and safety. I understand the importance of sticking to specific designs whilst offering expert advice on what works best within the given parameters. Your soil's composition is clay with rock which requires special attention while constructing. This is something that comes in mine as an important concern at each and every step of my skillfull journey which helped me gather clear understanding· related to different site conditlons. Your project deserves someone who values creativity and quality, aliHewain which.i do. I am committed to incorporating your vision into the final design while providing professional Expertise. Choose me, and let's work together to transform your kitchen area into a modern masterpiece
$1.111,11 USD σε 6 ημέρες
4,9 (89 αξιολογήσεις)
6,8
6,8
Avatar Χρήστη
Hello RCM67, I m an Architect/Civil Engineer/BIM/CAD Expert and will offer you the Best Discount. You can pay me a reasonable price + Good Review only. I want to review your Modern Kitchen Addition & Structural Review plans/sketches,/ideas and work with you. I know you have many proposals to look through, to make this quick. Please get in touch with me to discuss this project in more detail. My first priority is that my client will be satisfied with my work. I am an expert in these softwares, ✔ ArchiCAD ✔ Autodesk Revit ✔ Autodesk AutoCAD ✔. Autodesk 3ds max ✔ Sketch Up✔ Autodesk Navisworks Manage✔ Estimation ✔ HAPE ✔ ETAP✔ Tekla If you assign me your task, I will carry out your project with the best quality. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Fayyaz and Team
$1.500 USD σε 10 ημέρες
5,0 (30 αξιολογήσεις)
6,3
6,3
Avatar Χρήστη
I read your project details. I'm very much interested to do this project. I'm already experience in it. You can check my previous works at my portfolio section. Please provide some drawings for better understanding. Please message me for further discussion. I'll provide some of my previous work sample. I'll deliver required Design file according relevant code and detailed drawing file. You will get complete structural solution of following civil structures: 1. RCC Structures (Residential, Commercial, Industrial) 2. Steel Structures (Shed, Multistoried Mezzanine, Silo etc.) 3. Tower (Transmission, Telecommunication) 4. Poles (Steel, SPC) 5. Bridges (Steel, RCC, Composite) 6. Composite Structures (Residential, Commercial, Industrial) 7. Foundation (Single, Combined, Mat, Pile, SPC, Screw etc.) We work with the following Analysis, Drawing and Modeling software: 1. Staad Pro. 2. Etabs 3. MS Tower 4. Auto CAD 5. RAM Connection 6. SketchUp 7. Tekla 8. Revit 9. Robot 10. Advance Steel 11. ASDIP Foundation 12. SAP 13. Tekla Tedds 14. GRASP 15. Staad Foundation 16. CSI Detailing 17. MIDAS Civil
$750 USD σε 2 ημέρες
4,9 (26 αξιολογήσεις)
5,5
5,5
Avatar Χρήστη
Choosing me for your kitchen addition and structural review project means you're hiring a highly skilled and experienced professional who's passionate about delivering exceptional results. My core expertise in AutoCAD, Civil Engineering, and Home Design perfectly aligns with your project needs. I have a thorough understanding of structural elements like beams, foundations, footers, joists, ridge beams, wall construction, and connections - which will be crucial for the recessed beam with face mount joists attachment to your home. With a detail-oriented approach honed by my vast experience, I can thoroughly review your layout plans and 3D renderings to ensure not only the feasibility but also the safety of the project. My proficiency in AutoCAD will further enhance my ability to understand and validate the intricate details of your architectural designs. Moreover, I'll bring extensive project management skills to the table to effectively handle both the engineering aspects as well as the permitting process. Having completed numerous projects successfully within stipulated timelines while adhering to budgetary constraints, I can assure you of a smooth and on-time delivery of your kitchen addition project.
$1.125 USD σε 7 ημέρες
4,7 (8 αξιολογήσεις)
5,6
5,6
Avatar Χρήστη
how is going your weekend. i am Chief Architect Expert. i have experience of 50+ projects(New, Extension and Renovation of Residence). i am using Chief Architect x12, x13, x14, x15 i can send you 3d and 2d file on Chief (Plan and layout file). i am full time freelancer, so i can start now. please contact with me. i will share with you my samples. thanks
$750 USD σε 3 ημέρες
5,0 (10 αξιολογήσεις)
5,1
5,1
Avatar Χρήστη
Hello RCM67, . Let me catch the chance to design the Interior Design of your property, as I saw in your requirements We are able to provide the best design for you, also we are taking care of the smallest details in interior design projects. We are expert interior & graphic Designers with 12+years experience, and we have a super great experience In Dubai, US and many more countries. Please feel free to ping me by msg to talk more in details of the project, also we can share with you some projects done by Our experts. Kindly check my profile: https https://www.freelancer.com/u/engmoriadham If you like our work lets connect in chat so that We discuss further. I will make sure to protect your payments, If you are not happy with the end result, I will fully refund your milestone/s. Regards, Adham
$750 USD σε 6 ημέρες
5,0 (11 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
Top 1% in Freelancer.com Hi, Greetings! ✅checked your project details: ✅Completed Time: In project deadline We have worked on 900 + Projects. I have 6 + years of the experience in same kind of projects. If you are looking for a true Freelancer, I am the Right person for you. I am available almost 24-7 and am very responsive. I feel proud that I am a trusted Freelancer who pleases almost every single client. You can rest assure, your work will be delivered well in advance of others, with passion and accuracy. I guarantee you instant communication & responses when you need me. Why choose me? I think every client is the reason for my success. I only take projects which I am sure I can do quickly. My Portfolio Items: https://www.freelancer.com/u/schoudhary1553 I would really like to work with you on this project. If interested, Kindly contact me via chat for further details and discussion. Thank you Sandeep
$1.200 USD σε 10 ημέρες
5,0 (5 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
Hello, I have gone through your project Modern Kitchen Addition & Structural Review and completely understood the description "I'm looking to add on a modern styled kitchen to my home and require a......" etc.., Expert skills in Civil Engineering, AutoCAD, Building Architecture, 3D Rendering and Home Design. AI, PSD, JPEG, PNG, PDF or any Required Format. Completed alot of projects with these Skills securing 5 Stars. Go Through my Portfolio below: https://www.Freelancer.com/u/DezignzBeasT Got Some References to Share? Click the CHAT button & Lets Start the work! Await
$750 USD σε 2 ημέρες
4,6 (15 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
As a seasoned Architectural, Structural, and MEP Engineer, I bring the perfect blend of skills and expertise your project demands. My extensive experience in designing and analyzing structures gives me the ability to provide you with a comprehensive and reliable structural assessment for your planned kitchen addition. You can trust that no detail - remotely or on-site - will be missed in my review process. Having worked with a diverse range of clients, I understand that trust and honesty are vital in creating successful professional bonds. I take great pride in the trust I've built through my work, and I aim to foster the same level of trust with you. With this project, we'll be using my skill set to ensure the feasibility and safety of your modern kitchen addition. My knowledge isn't limited to design; I'm also well-versed in construction materials, including steel and iron. This expertise coupled with excellent communication skills allows for effective collaboration with architects, builders, and even relocating teams when necessary. Additionally, my mastery of AutoCAD, Building Architecture, Civil Engineering and Home Design assure proficient delivery across all aspects of this project from review to recommending any modifications needed. Let's take this exciting step of expanding your space together!
$1.125 USD σε 7 ημέρες
5,0 (4 αξιολογήσεις)
4,5
4,5
Avatar Χρήστη
Good day!! An interesting brief you have here!! I am an Architect with over 10yrs of experience!! You could check my profile to see reviews from previous jobs..... Why me? 1. I would give you update about the design in stages, enabling you to get the best choice 2. I make use of varying softwares, enabling your idea producible 3. I have done a wide range and variety of designs, and yours is one of my many areas of expertise. 4. I have a strong communication skills Looking forward to hearing from you!!!
$1.125 USD σε 6 ημέρες
5,0 (5 αξιολογήσεις)
3,7
3,7
Avatar Χρήστη
As an experienced architect and 3D rendering specialist, I've had extensive exposure in projects closely analogous to yours. My familiarity with AutoCAD, 3ds Max, and Blender is a testament to my mastery of skills required for your task. I assure you a painstakingly detailed structural review that guarantees both the feasibility and safety of your modern kitchen addition. Your existing plans serve as perceptive guidelines, paving the way for the most efficient use of our time and resources throughout the process. Beyond just reviewing the structural components, my involvement will integrate seamlessly into your permit submission as I am proficient in translating complex technical data into user-friendly reports. This level of attentiveness and knowledge ensures not just compliance but also a substantial reduction in processing time. At my core, I'm fueled by an unwavering commitment to transform visions into compelling reality. That's what distinguishes me- an unwavering passion alongside quality workmanship.
$750 USD σε 2 ημέρες
5,0 (3 αξιολογήσεις)
3,5
3,5
Avatar Χρήστη
Hello, Greetings I have read your project "Modern Kitchen Addition & Structural Review" I'm a creative 3D Artist, working on 3D modeling and rendering for the past 5 years. I have done several projects related to 3D modeling and rendering in that period of time. I have already worked on a similar project and I can handle your project with precision and on-time delivery. You will get. ☑️ 3D modeling ☑️ High-Quality Renders and Images ☑️vray rendering ☑️ Animation ☑️ Unlimited Revisions ☑️ Quick Delivery, We look forward to the opportunity to work with you and bring your vision to life. Sincerely,
$750 USD σε 2 ημέρες
4,7 (4 αξιολογήσεις)
2,8
2,8
Avatar Χρήστη
Greetings, I'm Matt, representing Overlom Team, a distinguished architectural design firm located in Vancouver. After a thorough examination, we have a profound understanding of your project requirements. Our expertise lies in crafting distinctive and professional architectural designs and 3D modeling that leave a lasting impression. Here's what sets us apart: Expert Design Team: Agile, creative, and seasoned in delivering high-quality architectural designs 3Dmodeling or autocad plans. Tailored Creativity: Unique, customized designs that encapsulate the essence of your project. Swift Turnaround: Anticipate four distinct design concepts within 3 Days, each thoughtfully crafted. Unlimited Revisions: We persist until your vision is fully realized, ensuring 100% satisfaction. Comprehensive Rights and Files: You receive complete ownership and all necessary file formats (FBX, JPEG, CAD, etc.). Portfolio: https://www.freelancer.com/u/overlom/Architecture-Design-5012 Let's delve into your vision and project requirements! Excited about the prospect of creating an architectural design that truly reflects your project. Best regards, Matt, Overlom Team.
$750 USD σε 3 ημέρες
5,0 (4 αξιολογήσεις)
2,5
2,5

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της UNITED STATES
Roanoke, United States
0,0
0
Μέλος από Ιουν 14, 2024

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.