Κλειστό

Bigquery and Datastudio expert needed

I need GA4 dataset to be prepared to create the charts in datastudio. GA4 is already connected to bugquery and bigquery is connected to datastudio

Ικανότητες: BigQuery, Google Cloud Platform, Google Analytics

About the Client:
( 8 αξιολογήσεις ) bangalore, India

Ταυτότητα Εργασίας: #32610061

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο ₹5000 για αυτή τη δουλειά

(3 Αξιολογήσεις)
3.0