Κλειστό

Azure project

6 freelancers are bidding on average $381 for this job

sergioeliot3

Privet!! Hey there my sir! I'm interested on helping you complete this project. Can you please share more details, as mentioned on your project description? Thanks you very much, looking forward! Sergio Περισσότερα

$239 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
ersahil1987

Hi, I am writing in regards to the work you posted here.I am working on different Microsoft technologies for past 5 years.I am Microsoft Certified Developer having 5+ years of experience. I have vast experience ov Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ybautista

Hi. - I am a Python developer experience in developing lightweight web applications using Django framework. - Also have hands-on experience developing Restful APIs using Django. Look forward to hearing from you Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Forket

Добрый день. по большому счету, нужно больше инфо по задаче. Буду рад помочь. Если что, обращайтесь.

$1111 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AZUREXPERT

Need more details on what is needed. 1. mobile API what is the main goal of the API? 2. Log in, registration Integration with Facebook? some other IDP? 3. Finish web part Are we talking about layout?

$255 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rvimandal

I have understood your project requirements and all the description that you provided perfectly matches to the type of tasks I do in my daily job. I truly believe that I am capable enough to complete this project in ti Περισσότερα

$211 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0