Ακυρώθηκε

autocad drawing /autocad drafting expert for architectural projects

Need draftman/ autocad drafting expert for architectural projects

Ικανότητες: AutoCAD, Αρχιτεκτονική Κτιρίων

Περισσότερα: autocad

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Pune, India

Ταυτότητα Εργασίας: #9387915