Κλειστό

Fix issue with Vtiger Freepbx Connector

4 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $115 γι' αυτή τη δουλειά

kingAsterisk

hi, we already provide installation, configuration in Freepbx and Vtiger. we have 9 year experince with Asterisk, freepbx + vtiger. we already modified report & gui as per customer requirement. Relevant Skills and Περισσότερα

$150 CAD σε 5 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.8
stprasad

Hi, we understand that we have to fix the Asterisk / Free PBX system in your vtiger CRM. Please let us know the current version of vTiger along with version of Asterisk that you have installed. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$88 CAD σε 40 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.8
lawrence37

FreePBX / vTiger integration Relevant Skills and Experience I've set this up before for a number of clients, I'm assuming you've done the required configuration and this is just a debugging exercise to work out why it Περισσότερα

$111 CAD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
telplex

A proposal has not yet been provided

$110 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0