Ακυρώθηκε

Web Based Exchange tools

We need a Web-based tool designed for Exchange 2003 to allow on-line Exchange User administration tasks. The tool should be a single screen with the ability to search for users within a group display the user details and then edit them. Group administrators must only have access to users within their group.

There is a Microsoft sample called UserInfoWebService which provides the basic serach functionality. We would like to use this a a basis to develop a more functional tool.

Please submit a quotation for each of the 3 phases separately.

Ικανότητες: .NET, ASP, XML

Περισσότερα: web search tool, microsoft access administration, access group, userinfowebservice exchange 2003, more tools, web designed, web c, web based, web asp, web administration, exchange, c++ based, C# web, c web, access web, access exchange, line web, web need, develop based, display xml web

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #439

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1633 για αυτή τη δουλειά

Maven

Here is my new bid , for phase 1 lets roll the dice. abi

$600 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.8
sevenapps

Our bid is for really very high quality work for your dyanamic database driven website that will be made to be upgradable in case you need some upgrades in future. We will always be available for upgrades. Our Περισσότερα

$2000 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
populate

I Hope i give u a very nice choice. Pls look into the pmb. regards, POPULATE

$750 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
inc

can be done, highly skilled in vc++, com, activex, php/mysql and java.

$100 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mgolovanov

I have some valuable questions about the portability of this application.

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rijish

We are a group of young professionals completed our masters degree in computer application from one of the best universities in India . We have done a good number of freelancing projects in .NET applications VC++, VB, Περισσότερα

$1000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hrchitsaz

A very interesting project. It can be done and is very useful. There are a couple of other solutions such as open source groupwares and some commercial ones such as GoldMine, etc. I am sure that my solution is quite mo Περισσότερα

$2300 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lancer73

I have three years experience in web development using ASP. I recently passed exam 70-305: Developing and implementing web applications with Microsoft VB .NET and Microsoft Visual Studio .NET. I am also proficient in X Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DeveloperJoe

Hi !! I would be able to create the software as per your need and wish. Please do contact me for more discussions Thank you for your kind consideration

$600 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
smartvision

Hi. We have already done something like this for Exchnage 2000 with Windows 2000 AD made in ASP, so we already have experience in Windows Active Directory/Exchange. We can talk more about your project and in 15-20 da Περισσότερα

$700 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
geneius

Hi, I'v worked on applications doing task of windows based ADSI interfaces to Web interfaces and have a good picture of what needs to be done in the case of your application.I shall send you the functional spec on a Περισσότερα

$350 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.8
sci

We have done this for several of our customers including professional businesses and public schools.

$10000 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0