Κλειστό

site promotion

we would like to optimise our site with visitors - we only sell to uk and would like to keep this - we sell business gifts - [url removed, login to view]

Ικανότητες: ASP, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: sell site design, no site, gifts $5, $5 gifts, website gifts, sell business, asp site, site site, site visitors, site sell, co uk, visitors site, gifts, promotion site, sell site, site business, business site

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #723

36 freelancers are bidding on average $511 for this job

amabaie

My bid covers on-page optimization for your home page. There is much more involved, see my PM.

$100 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.5
jmawebco

We can do this for you asap.

$110 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
meghana

Dear Sir, We at Teamplaiz India Pvt limited (Based in Mumabi;India) specialize in Searxh Engine Optimization. We guarantee your website position in 1 to 10 in search engines like google,yahoo,aol and many other. withi Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
sevenapps

Our bid is for really very high quality work for your dyanamic database driven website that will be made to be upgradable in case you need some upgrades in future. We will always be available for upgrades. Our bid incl Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
Caiapfas

This sounds like you are looking for Search Engine Optimization. I can easily do this for you several ways. One would be to pay for advertisment and another would be to allow me to personally optimize your site. my las Περισσότερα

$200 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
gunjankvel

Give me a chance and i will certainly do the work for you.

$250 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
niftysoft

Hi There, Greetings, We reviewed your website [login to view URL] We are sure to Promote your website in UK. Guaranteed Top Ten Listing Placement: Want your site to be listed as # 1? No Problem! The dark days of being bu Περισσότερα

$500 USD σε 40 μέρες
(1 Κριτική)
3.9
LookAtMe012

We are an internet solution team located in the heart of Houston, Texas. Please ck\heck your Pm and project message board for details on my bid. Thanks.

$199 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jimwitt

>>>>>>>>>>>>>Graphics agency with over 20 years real-world experience, extensive list of satisfied clients include Fortune 500 companies. State-of-the-art hardware and software used to maximize the impact of your compa Περισσότερα

$595 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
juthika

We are already in this field and have tried our best to satisfy our [login to view URL] we'll be greateful to work with persons like [login to view URL] have already delt with many [login to view URL] you want we can give you a cop of a project.

$150 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ccdantas

Dear Sir or Madam, This bid is for the site optimization only. We have a Network of 15,000,000 users and we will set up your site correctly on all search engines and open directories and directories specifically relat Περισσότερα

$200 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.9
innovative

Hi, This is our initial bid and it would in this case vary according to what exactly you are looking at in term of web promotion and Design. Since it is difficult to quantify promotion we would prefer if you would let Περισσότερα

$500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LondonUK

For a trully professional hands on ranking management in order to increase visibilaty and drive targeted traffic for your specific business. In other words, not a shot blast scenario. Uncrompomised know how is put to Περισσότερα

$350 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
salesdevelopers

Our specialty is marketing and promoting web sites. In two days we will teach your people what software and services to use so you can do it yourself on an ongoing basis, which is the only correct way to market and pro Περισσότερα

$500 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
eSolutions

Hi, I think that we could provide you with the SEO and Web Promotion services you are looking for - we always try to get the best solution for money invested by our customers. We are looking forward to possible futur Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
marks

Web Promotion is something which is hard to put a price on, anyhow, my bid will include a professional analysis of your site, the basic optimization, some search engine friendly customization(for your site programing) Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kuttu80

We believe that automated search engn. are the things of past,MSE is the pathway that will lead you to your success .Our MSE take you to one who really want you .Please post message for more info .

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
FreeWebsites

Hi. We can also offer you sales promotion on [login to view URL] & [login to view URL] to help you recoup the cost of the project... we have 216 business sites and we constantly optimize... try a search for UK Περισσότερα

$950 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
franciscomesa

A document that shows the-how-to improving the visibility of the present pages and recommendation of implementation. Besides to indicate the main competing characteristics of a list of webs that it indicates. In Euro Περισσότερα

$120 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sriamruta

Just find wat can do...

$200 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.7