Ολοκληρωμένο

Build me a web form - ASP .NET

I like to create a Webform which will have fields for user name, and 9 questions. The answers to 9 questions will be in yes or no. "Yes" will be equal to 1 and "No" will be equal to 0. On submitting the form, answers will be input to a mathematical formula and which will have a out put between 1 to 100. The output will be shown to user after successfully submitting the form.

Ικανότητες: ASP.NET, HTML, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Javascript

Περισσότερα: web form asp, contact form asp net, pre printed form asp net, asterisk web interface asp net, web cam asp net, create survey web page asp net, web application asp net texas hold, convert windows form web form asp, web application asp net jsp extjs, build web portal asp dreamweaver mysql, create multilanguage web application asp net 2008, online assessment form asp net expressions, login form asp net mysql, access form asp net, mvc wcf web services asp net, web form asp net calculator, insert data into database from a web form asp.net c#

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Franklin, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #20381522

Ανατέθηκε στον:

miteshbarodiya

hello, I am professionally working on website design and development, SEO, software development. I am excited to work.

₹600 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

32 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1302 για αυτή τη δουλειά

the13thwarrior

Hello Sir, As you are looking for asp.net mvc developer to build one page asp.net form, I am please to offer my services for same. I have more then 5 years of experience in building complex enterprise level web appl Περισσότερα

₹1500 INR σε 2 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.4
nicrosoft

Respected Employer, After carefully reading your job description, I am very impressed with your project and now have a full understanding and confidence of it. I specialize in full scale of web design & development, Περισσότερα

₹1050 INR σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.2
dineshmore

Hi Myself expert in Dot net technologies with 14 yrs of experience in software development. Developed various web and desktop based projects in Finance, Insurance, Research, Education , Research and Retail Domains. Περισσότερα

₹1500 INR σε 2 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.5
dungforever

Hello How are you? I am a full stack web app developer based on Asp.net Web Form and MVC. Your project is adaptable for me. I am very interesting about your project I have rich experience over 8+ years working with Asp Περισσότερα

₹2500 INR σε 2 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.2
carlosperezit

Hi there My name is Carlos and I'm an expert in .Net and sql server. I have been working in software developement for the last 20 years. I have many experience in desktop and web development. Regards

₹4000 INR σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
AmitPal10000001

Dear client, I have great quality .net developer in my team. Please discuss with me over the chat. Please ping me I will share you my past project which I have done. I will give you my best for your work you can check Περισσότερα

₹1050 INR σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
shailikhatri

I am an experienced Web and Software Developer, and I am very interested in your job post. I have excellent experience in MVC,.Net Core, ASP.NET, C#, Linq, Entity Framework, MySQL, MSSQL, REST API, JSON, HTML5, Angula Περισσότερα

₹3000 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
desconit

Hi, I have over 10 years of industry experience in ASP.net, C#, VB.net, SQL Server, Oracle, MySQL and Crystal Reports. Can you please confirm if you want to place radio buttons or checkbox to input answer from user Περισσότερα

₹1450 INR σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
omoretech

Hi I have great experience in Web form ASP.NET framework, recently develop many applications using MVC, I read your requirements and ready to start work on your application. Thanks

₹900 INR σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
shivamj952

Hello sir, I have understand your task, can you please revert me as soon as possible. I can complete this in few hours if you provide me design of it. Thanks Shivam.

₹600 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.1
innovateproject

Hello, Thanks for Reviewing my Bid. We're expert in such ASP.NET software development. We have developed 135+ software and web applications till date. Message us to discuss more and see demos. Quotation and Delivery t Περισσότερα

₹850 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
hassanansari92

Hi, I've been working with Asp.Net/C# for the past four years. I've developed desktop and web based applications with mssql as backend database. I've written complex queries and procedures for data retrieval. I've r Περισσότερα

₹2500 INR σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
yhasira

Hello sir I have read the details mentioned and I have the experience you need to implement this Webform as you want and with high quality Please contact me Regards

₹600 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GulshanSunny

hi , i am interested in your job . i am having 5+year experience in asp.net i am starter over here .and i can do the work described by you in the mentioned time. Regards

₹1050 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RockyRoshan

HI I can deliver it quickly as possible as i am having 5+ years of experience in developing web applications

₹900 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
oyelamifiyin

I have over 5 years experience in web development with successful web builds. My core skill include good use of C#, Javascript , CSS, MVC. I can assure you i have the ability to work under pressure regardless of the t Περισσότερα

₹1050 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brajeshkr18

Hi There Hope you're enjoying the day. I have working experience on various Microsoft Technologies like Microsoft VB,C++,C#.NET,ASP.NET,MVC ,WebAPI,WINDOWS AZURE,Microsoft SQL-SERVER 2012,EntityFramework,[login to view URL],WebS Περισσότερα

₹1050 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1400 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajatsoni5971

Hello, I understand your requirement for additional functionality needs to implement an existing project and I would submit my proposal for your kind perusal. I am experienced ..NET, MVC developer having 5 years expe Περισσότερα

₹1050 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WantWork83

hi i have experience in this kind of projects i have done projects like this before. i am willing to do it in low amount kindly accept my proposal.

₹700 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0