Find Jobs
Hire Freelancers

ASP.NET Core MVC and SQL Developer Needed

$10-30 USD

Σε Εξέλιξη
Αναρτήθηκε περίπου 1 μήνας πριν

$10-30 USD

Πληρωμή κατά την παράδοση
I am looking for an experienced ASP.NET Core MVC developer to add custom functionality to an existing web application. Basic Requirements: - Add User Authentication: Implement login and registration features. (Admin and User) - Role-based Access Control: Implement different user roles and access permissions. - Writing in architecture (Generic) - There will be Contact, Shop detail and Home page. (as in the template) - There will be an admin panel. (It is in the template) - Everything must be CRUD. - All data will come from sql. Required skills and experience: - Ability to work in ASP.NET Core MVC. - Strong understanding of SQL. If you have the required skills and experience, please get in touch. I have 2 templates: a website and an admin panel. You need to assemble everything correctly in ASP.NET Core MVC. All data must also come from SQL. And many functions were working on the site. If anyone offers a normal price, I will write in detail. Please note that the site is ready, the admin panel is ready, it is necessary to combine them in the correct form.
Ταυτότητα εργασίας: 38211750

Σχετικά με την εργασία

18 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 1 μήνας πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
Βραβεύτηκε στον/στην:
Avatar Χρήστη
Hello Dear! Good Day! Hope you are doing fine. This is Toriqul Islam . I am an expert "Web Developer" with 10+ years of working experience in PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, MySql and different Frameworks. Hire me and you don't have to worry about your website problems again! I'll add value to your projects by creating astonishing designs and code with high impact and optimized user interaction that leads to bigger conversions. WHAT PROBLEMS CAN I HELP YOU SOLVE? • Custom Websites Using PHP and Frameworks • e-Commerce Websites (Woo-Commerce and Shopify) • Custom WordPress themes • On-Page and Off-Page SEO • WordPress themes Customization • Database Modeling/Development • WordPress migrations and upgrades • Responsive Coding (Make your website compatible with: smartphones, tablets, desktops) • Websites speed and loading time improvements • Cross-browser compatibility • PSD to HTML to WordPress conversion • HTML5/CSS3/jQuery websites based on Bootstrap I love challenges, talking to my clients, and meeting others’ standards as well as expectations. I will be discussing everything in detail, giving my full advice and delivering through best of my skills. You are cordially welcome to discuss your project. Thank You! Best Regards, Toriqul Islam
$20 USD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
18 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $65 USD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hello, Hope you are doing well. I am excited to submit my proposal for adding custom functionality to your existing ASP.NET Core MVC web application. With extensive experience in ASP.NET Core MVC development, I am confident in my ability to enhance your application effectively and efficiently. I have 10+ years of work experience in .Net, ASP.Net, MVC, WebApi, Entity Framework, AWS, Azure, Angular, .NetCore framework, jQuery, TypeScript. I am instantly available. I will give you cost-effective, high-quality service. Looking for your positive response. Best Regards, Vijay
$20 USD σε 7 ημέρες
5,0 (57 αξιολογήσεις)
7,9
7,9
Avatar Χρήστη
Hello, Full stack web developer, with 16+ years of experience in ASP.NET Core, Blazor, Angular, Reactjs, Nodejs, ASP.NET MVC, Azure. AWS Apis, C# web forms, VB.NET, Classic ASP, Vbscript, SQL Server, HTML, CSS, javascript, jQuery, JSON and XML. Handled various integration-based projects, product-based projects, and CMS-based projects.
$30 USD σε 1 ημέρα
4,9 (73 αξιολογήσεις)
6,7
6,7
Avatar Χρήστη
Hello, I am senior ASP.NET developer. I can do your requirement. I will give you the actual estimate after discussing the your project scale. please contact me via chat Thank You
$110 USD σε 2 ημέρες
5,0 (29 αξιολογήσεις)
5,4
5,4
Avatar Χρήστη
Greetings, I am a highly skilled and experienced full-stack developer with 6 years of experience in building web applications and software solutions. I have a strong proficiency in both front-end and back-end development technologies, including but not limited to ASP .NET, MVC, Angular js, C#, Laravel ,Restful API ,HTML, CSS, Web design ,JQuery,JavaScript, React.js, MS-SQL and oracle. Throughout my career, I have successfully completed numerous projects for clients across various industries, delivering high-quality, scalable, and user-friendly solutions. Delivering end to end solutions our full-stack development i ensures seamless integration and exceptional user experiences, driving your project's success Come over and chat to discuss it further
$30 USD σε 1 ημέρα
5,0 (4 αξιολογήσεις)
4,0
4,0
Avatar Χρήστη
Hi, We would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. We are an expert team which have many years of experience on .NET, C# Programming, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thank You
$20 USD σε 7 ημέρες
4,6 (1 αξιολόγηση)
0,9
0,9
Avatar Χρήστη
Hello, I would like to get work done on your project. I have similar jobs in .Net core. Contact me for more specifications. Greetings
$20 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Dear, I have a deep understanding of ASP.NET and MVC, which aligns perfectly with your project requirements. My extensive background in Microsoft SQL Server also makes me competent in handling complex data operations, including implementing user authentication and role-based access control systems. Despite having not used your specific templates, I am confident that my skillset and adaptability will allow me to successfully integrate them into the ASP.NET Core MVC framework. What separates me from others is not just my technical skills but also my unwavering commitment to producing clean and efficient code which ensures a seamless user experience. On top of providing the intricate functionalities for your website including user authentication, registration, data reporting, and analytics pipelines, I guarantee they will be well-structured, easy to maintain, and complete on budget. In conclusion, by hiring me for your project you're not only choosing a developer who can code proficiently but also a careful problem-solver who can create elegant solutions tailored to your specific needs. Let's talk more about transforming your templates into a cohesive ASP.NET Core MVC application and delivering a product that exceeds your expectations!
$50 USD σε 6 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hello Experienced ASP.NET Core & MVC Developer for Freelance Projects. Skilled in developing robust web applications using ASP.NET Core & MVC framework. Proficient in C#, HTML, CSS, JavaScript, SQL Server. Specialized in custom web app development, responsive design, third-party API integration, database management, testing, and bug fixing. Effective communicator, collaborator, and problem-solver. Let's create exceptional applications together. Contact me to discuss your project requirements. Rishabh Machhi
$30 USD σε 7 ημέρες
0,0 (1 αξιολόγηση)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hello, I'm Nischal Baskota, an experienced ASP.NET Core MVC developer with over 3 years of expertise in crafting dynamic web applications. I'm eager to bid on your project aimed at enhancing your current web application. Key Responsibilities: User Authentication: Implementing secure login and registration features utilizing ASP.NET Core MVC and Entity Framework. Role-based Access Control: Establishing user roles and access permissions. Data Reporting and Analytics: Integrating reporting and analytics tools for insightful data analysis. Skills and Experience: ASP.NET Core MVC: Proficient in application development, including CRUD operations. SQL: Deep understanding of query optimization and executing stored procedures. Authentication and Authorization: Demonstrated success in secure implementation. Problem-Solving: Strong analytical skills and meticulous attention to detail. Relevant Projects: Supermarket Management System: Developed using .NET 8 and Entity Framework Core-MVC for product management and sales reporting. University Management System: Constructed using ASP.NET Core MVC and Entity Framework Core-MVC for student and course management. I'm confident in assembling your website and admin panel with ASP.NET Core MVC, ensuring seamless functionality with SQL data. I'm dedicated to delivering high-quality work within your budget and timeline. Looking forward to further discussing the project. Best regards, Nischal Baskota
$25 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της AZERBAIJAN
Baku, Azerbaijan
5,0
2
Επαληθευμένη μέθοδος πληρωμής
Μέλος από Σεπ 7, 2019

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.