Ακυρώθηκε

aptlisting

I would like to create a website that will allow me to list apartment listings online, where user`s of the website will be charged a fee ( maybe link to an online processor) for membership. An easy admin interface. Example of website what the website should be like and fuction as are....[url removed, login to view] and [url removed, login to view]

Ικανότητες: ASP, JSP

Περισσότερα: apartment list, apartment listings, membership jsp asp, allow, admin online asp, jsp online, easy admin, php website admin interface, asp create user, create admin interface website, maybe, php jsp, membership fee, jsp website, jsp create admin, create membership website, create list jsp, admin interface, asp membership website, jsp create website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Brooklyn, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #334