Ακυρώθηκε

Matrix (Reloaded) client and web services

Project Description : building an application server (preferably java

servlets but can also be asp) that connect gets an xml file, retrieve

information from mysql database, and send back xml file to client over the web (http).

I am adding to this project also the client part

Ικανότητες: ASP, Java, JSP, Windows Επιφάνεια Εργασίας, XML

Περισσότερα: xml services, services database, over services, mysql client, Web java, web database, web c, web asp, servlets, client services, C# web, c web, Building services, java connect database, web services mysql, java application client, java client application, xml client, java xml client, java client server application, project server client, java mysql web application project, project matrix, database mysql client server java, java server web

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Rehovot, Israel

Ταυτότητα Εργασίας: #700

29 freelancers are bidding on average $413 for this job

Maven

Thank you for inviting me to bid on your project , I read your project description doc and i am okay with your project. I can finsih this project in 15 days, We have good hold in java and can do this in servlets. Περισσότερα

$800 USD σε 15 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
7.0
vintcn

No problems to develop it.

$350 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
JackOfAll

I have experience with Java/XML/Network Programming. I come cheap because I am in need of some cash. I hold a Masters degree from London in OOP. The bid is negotiable as long as you contact me promptly. The type of sol Περισσότερα

$150 USD σε 21 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
mail2veejay

I can do the same can be done in ASP and SQL.

$450 USD σε 21 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
sevenapps

Our bid is for really very high quality work for your dyanamic database driven website that will be made to be upgradable in case you need some upgrades in future. We will always be available for upgrades. Our bid incl Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
3.7
vempativv

I can deliver the project within 14 days. I need some more information such as what to retrieve from mysql database, where to get xml file and what should be done with that xml file and where to send the xml file. Plea Περισσότερα

$750 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vecha

Rational XDE Documentation

$300 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akashheranjal

We will give you the best to the industry standards. 1. Excellent Graphical Design and Module Layout 2. Programming with ASP / .Net / Java / JSP / VB 3. Database - SQL Server / Access / Oracle 4. Administration Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chummipathy

Hi, I am a programmer from india with 4+ of experience ,i can do this easily as i have already done this in some of my earlier projects and have handsful experience in [login to view URL] contact me if interested.

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elecintel

Good day to you! After details go through the description, I am confident to tell you that we are able to deliver our works accordingly and will only mark it as complete upon of your full satisfaction. Our bid is for a Περισσότερα

$400 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
icteam

Our team has very good experience in XML and Java. We can complete this project with in a week. We guarantee that out experience will make you feel happy after you see the product

$250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GuyLT

(The bid is preliminary, after a more detailled study I will give You a new bid ( actual bid + or - 20%) I am a Professional (see GuyLT please) Senior Programmer, DBA, Admin, Projectleader, Designer, Translator(6 la Περισσότερα

$375 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
eSolutions

Hi, we are here to develop the best fitting solution for you. We will do it in ASP. We are looking forward to cooperation.

$500 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
robinalex

I have 4+ years of experiance in J2EE(Java, JSP, Servlets and EJB), XML, databases like DB2, MySQL. I have worked with MNCs like IBM, Ford and Macmillan Publishing, I will be able to deliver the project with perfecti Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
xercs

Either $250 or you could send me an ipod and a compatible Belkin microphone on completion (I prefer an ipod :P). I will also give you a daily progress report. I have an MSc and Bsc Honours in Software engineering, all Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shikhar

Thanks for inviting me on bid. we are very profficient in java based technology and can complete it within time.

$350 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjeev11

I assure you of satisfaction And timely deliverence.

$500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ybittu

I have 5+ years of experience in both JAVA and ASP/VB. Application you are looking for can be developed in both. But the available server platform will be deciding factor for it. Please contact me by email and we can d Περισσότερα

$300 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
blrggopi

Hello, we have already developed a lot of websites in different platforms, which r running successfully. We will provide you the best web solutions. Pls give a look on the following to get a look of our current wor Περισσότερα

$275 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Vertexinfomedia

Vertexinfomedia's vision is to give most cost effective and value added solutions to our customers. We have a very strong team of professional who are dedicated, committed to understand & give the appropriate solutions Περισσότερα

$475 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.7