Κλειστό

E-commerce Website for Music

Setting up an e-commerce website for the selling of MP3. A simple functional one will do. No need of fanciful designs.

Source codes must be given. Bidders must strictly adhere to the time constraint of 2 weeks. A report must be given at the end of the project.

Ικανότητες: .NET, ASP, Cold Fusion, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: will website, website for designs, website 0, no website, e commerce project, cold fusion website, looking someone build website, application development project work mumbai, website for selling, website, website selling, website report, website e-commerce, need music, mp3 to music, e-commerce\, E-commerce project, E- commerce, E commerce, e commerce website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #310

24 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $666 για αυτή τη δουλειά

Maven

I will love to work on your project, we have skills what match your needs. I just added you in my MSN can you Pls accept me out there so that we can talk on MSN. You can visit our website [login to view URL] Περισσότερα

$500 USD σε 14 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.6
Jmc1998

hope i can do business with you on this I can use any of the specified programs. I would suggest mySql for the database and for the payment gate way some thing like paypal

$250 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
janoh

We have more than 5 years of cold fusion programming experience and also .net certified pros. A dedicated designer will draw the site for you. If interested, please contact me for further info and references. Regards

$850 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.7
riteshl

We have developed similar types of projects with much more functionality. Please have a look at some of the sites we developed: 1)[login to view URL] 2)[login to view URL] 3)[login to view URL] We have Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
penno195

i can do this site well the only site left live that i have made is [login to view URL] it is basic but the owner stays in touch and says he is making a big income still after 2 years i have not been working in a year bu Περισσότερα

$150 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
swiftsoft

wel we provide satisfaction in quick time and our work has worth not our early words.

$150 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cyberonie7

[login to view URL] [login to view URL] is an aggresively growing outsourcing company. We have considerable experience working for MNC's and other co-operation. 1. Quality assured. 2. Visit [login to view URL] for re Περισσότερα

$500 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alhad

Hello Sir I am intreasted in working with you and i have 4+ years experience in web/application developemt in VB,ASP,PHP, SQLSERVER, ACCESS, MYSQL . I have created more than 20 web sites. Please View [login to view URL] Περισσότερα

$180 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
peakstudios

Peak Studios has already built many online stores. We can have your store up and runing in 1 week. You will be able to add sections, and music along with an image for each project. You will also be able to put speci Περισσότερα

$1000 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nitikajain

Hello, I would love to work on this [login to view URL] view some of my work visit www.nitikajain.com. Hopefully I can gain your confidence and help build a great site for you.I have done all my projects independently and my cl Περισσότερα

$2000 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
infosolutionsi

Firstly, hello to all of you. Let's discuss your project, what features can be developed by [login to view URL] do not commit unless we can meet that commitment. Please visit the sites :- [login to view URL], [login to view URL], made Περισσότερα

$190 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gfxDesign

We have a hosted, turn-key, CMS/Ecommerce system that would be perfect for your needs. PM for more info.

$500 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
infoface

Hi, We are very much interested to work on this. We have worked onECommerce projects. Please check pmb. Thanks.

$750 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
pinnacle1

We would like to bid for the said project using the .NET/ASP technology. For MP3, directory listing we would like to use MS-Access. For payment, we will need you to sign with Verisign or similar payment gateway service Περισσότερα

$1500 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ashishup

I think .NET will do the things in better way. I have altogether 6 years of work experience in designing similar kind of projects

$220 USD σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Brandy1

I have five years experience in web site design and development and a number of programming skills such as the latest in macromedia flash mx, fireworks, photo shop, java, xml, php, visual c++, sql server, visual basic, Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MPZDesign

We are ASP web developers, currently working for some of the UKs largest companies.

$1000 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
steelrx

Our team has thousand of hours invested in building e-commerce enabled web portals. Our own steel portal is doing a business transaction exceeding $160 million/year from $ 0 /year 4 years ago. We have built very intere Περισσότερα

$1500 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bdpbr

Please get back to us. We assure of our best service.

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nicora

With over 4 years of experience in new media development, interface and identity design I have shown a proven ability to cultivate and implement web based applications and graphic design to support client business obje Περισσότερα

$1100 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0