Κλειστό

Writing Blog Post

23 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $13/ώρα για αυτή τη δουλειά

ibarena

Hello. I'm a professional copywriter and blogger and have been writing now for 12 years. I will write latest, informative, expert and engaging blogs about video platform, video marketing and OTT. I charge $2.5 pe Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(806 Αξιολογήσεις)
8.1
mohds2

Hi Nice to meet you! My bid is for Quality articles. My name is Mohammed and I'm a Freelance Article Writer. I Provide High quality and 100% Unique Copyscape Articles/Content. Also some Packages for Bulk Writing! Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(1420 Αξιολογήσεις)
8.4
elexon

Dear Employer, You have specified that you need blog post. I offer original, effective and consistent writing that is grammatically accurate and engaging for the reader while enhancing your brand and values at all tim Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(266 Αξιολογήσεις)
7.3
revival786

Greetings! Thanks for reading my proposal. I am a professional in providing high quality blog writing service. I am highly interested in this project. Please contact so I may proceed to assist. Regards, Revival Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(262 Αξιολογήσεις)
7.1
mercymuiruri

Hi there! I have read through and perfectly understood the available instruction for your project. My diverse skill set perfectly matches the project. It is my strong belief that you will be a very happy client after Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(451 Αξιολογήσεις)
7.1
raikhan562

Hey A friendly and professional writer and communicator with more than six years' experience in the industry, Expert at crafting compelling; blog posts Relevant Skills and Experience I run my leading blog [login to view URL] Περισσότερα

$13 USD / ώρα
(235 Αξιολογήσεις)
7.0
nitop

Hi, I am a professional SEO copywriter with over 8 years experience. I have a good reputation for handling bulk work within a short time frame. I can deliver premium quality SEO friendly contents. The contents I Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(181 Αξιολογήσεις)
6.8
MerryBrunner

Writing is a freelance field that covers a tremendously broad range of styles, disciplines, and skillsets. While it’s often seen as a creative and artistic endeavor, the process of transforming highly technical informa Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(101 Αξιολογήσεις)
6.5
softechinfinites

Hello There, I can write blog post about online video platform, video marketing as i have 5+ years experience in content writing. I will provide ORIGINAL,PLAGIARISM FREE CONTENT AS I HAVE PAID COPYSCAPE PREMIUM A Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(186 Αξιολογήσεις)
6.3
LOSPOS77

Hi, My proposal is in regards to writing a weekly blog post for the online video platform. I am clear about the requirements you mentioned and confident to present you the exceptional write up according to the requi Περισσότερα

$21 USD / ώρα
(53 Αξιολογήσεις)
6.0
TechGeek00

Good day, Please accept my bid for this project.I have long past experience in such writeups and my clients were always happy with my work. I Write with excellent comprehension skills and I deliver grammatically corr Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(209 Αξιολογήσεις)
6.4
walterrobertt

Hi, I have gone through your requirements that you need assistance in Blog writing. I can get it done for you. You will get the top quality the way you need and deserve. Please initiate the live chat to share complete Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(68 Αξιολογήσεις)
5.8
moizdzo3l

Hi, My proposal is related to the writing blog posts. I am an experienced writer and working in this field for the past 7 years. I understand the requirements of your work and can easily assist you within the given Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.8
JayneScott

Hi, My name is Jayne Scott, I see that you are looking for a seasoned (create writer/blog writer) and would like to offer you my writing skills. As a writer and creative mind, I would be more than happy to use my Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.0
HelenALira

Hi Helen here! As an article writer, I posses vast experience providing unique, plagiarism free material. I can offer experience and skills in many areas. I am knowledgeable in writing, marketing and web skills. I c Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(35 Αξιολογήσεις)
4.8
Mathenam

"Hello, Content is the currency of the digital phenomenon sweeping our culture, and with a plethora of experience in writing and sharing content I am attuned to successful ways of communication with an audience. Blog Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
matthewsmarshall

Hi There, I can write top quality, extensively researched & original blog post about online video platform, video marketing and ott fulfilling all the needs of this job. I’m a NATIVE ENGLISH Speaker with 8+ years Περισσότερα

$18 USD / ώρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.7
Wordsmithovee

Hello, I see that you need blog posts about online video platform, video marketing and ott for this job. I can write top quality, well researched, unique (Copyscape passed) & SEO optimized blog posts fulfilling all of Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
SEOLIPI

Hello, Happy to help you. I will write the unique blog post which is grammatical mistake free and SEO friendly too. Thanks Laxmi Narayan

$8 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
3.8
sylvi2u

Hi, I am Sylvia I will be flawless, I am a detailed oriented and passionate worker with excellent writing skills, reliable with a keen and sharp ear as well as the ability to communicate and collaborate effectively Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.6