Κλειστό

Write a short-story mostly dialogue

35 freelancers are bidding on average $48 for this job

KreativeTeam

Hi there, I’d like to be considered for your writing position. I’m a strategic writer with a strong background developing online content, social media posts, press releases, eBooks, and Copywriting. I can turn a p Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(270 Αξιολογήσεις)
6.9
$25 USD σε 1 μέρα
(83 Αξιολογήσεις)
6.4
nativewriter1971

Hi There, I can write top quality & well researched 3000 words short story fulfilling all the requirements. I’m a NATIVE ENGLISH Speaker with 8+ years of experience in writing on various niches. Have a look on few o Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.1
philipcraddock

I would love to write a dialogue-heavy short story for you. I understand that specific quotes should be included in a manner that they flow naturally and that the quotes can be adjusted slightly to make them fit if thi Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
5.6
JonathonJB

Hey there! I would love to learn more about your proposed story and help you write a piece that captures your intended vision perfectly! What would you say the tone of the story will be? Serious and dark? Upbeat Περισσότερα

$160 USD σε 2 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.3
$30 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.2
SwellAccounting

I write for your business with your audience in mind. I research and build in reputable sources to ensure that your content is not just SEO-friendly, but a mighty good read. All of my writing is 100% unique. I don’t s Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.6
ruslanazykov

Hi there! The task sounds interesting! I want to participate in the story creating which will be a challenge to my skills. I'm that kind of person who seeks challenges to get better at this or that. I've been a ghostwr Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
prolificwriter92

Hello, Kindly contact me for mutual discussion and further briefing on this project, so that I can start ASAP. Sincerely i will do this job and ensure an outstanding delivery.

$110 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.5
cannywriter

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.3
wordsunlimited

I am a freelance writer, editor and researcher specializing in research, copywriting and creative writing. I have written premium content for entertainment agencies, clinical psychologists, music magazines and many ot Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.1
karinvanderlaag

I am an actress and television screenwriter and professional storyliner. I am intrigued by your project. Looking forward to hearing from you

$35 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.8
jvillan1977

My way with words for this project can include witticisms and may poke fun at quotes if a comedic story is needed.

$35 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
mahjubam

Sounds interesting! I'd definitely love to work with that :-)

$30 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.9
adebayo978

Hi, I'm a blog and article writer. I have been writing for over four years and have had the experience of writing great articles, blog posts. I deliver 100% content originality in my works.

$35 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
Balomkar

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
JasonNoah

"Hi You are looking for an experienced ebook/book writer. This is an area in which I specialize. Ebooks can be life-changing. But they need to look and read well on all the popular eReaders, like Kindle, iPad, Nook, a Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
justinlp

To Begin, I can write quickly and effectively. As well, Being a Creative person integrating the quotes will be something that is easy to for me to do. Alongside that, the story being dialogue focused fit my writing sty Περισσότερα

$15 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dominicteng

I have a vivid imagination. You can test me out if you want. Relevant Skills and Experience I can come up with any kind of dialogue. My strengths lie in my creativity. Coming up with ideas from nothing.

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0