Κλειστό

Write NEWS Articles on Politics in English for Online NewsPaper in India - 8

10 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $5/ώρα για αυτή τη δουλειά

Zestures

Dear Employer, Are you searching for impressive content for your website that helps you to drive more traffic to your website? Than hopefully you have arrived at the perfect proposal for this job as we have been servi Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.6
contentpawarsaur

Hello there, I would like to work on this project. I have never written anything directly on the politics but I have written about related topics. Best wishes Saurabh

$3 USD / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
timeappreciater

Dear sir, it will be my pleasure to work with you. I will do the job just on time. I have long experience in writing articles. my articles are unique

$5 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
2.9
anitakohli12

I am Anita kohli. I have been working in the publishing industry for the last 22 years. I am able to do editing, copy writing, proof-reading, translating the text/document (Eng.-Hindi & vice-versa) and content writ Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.3
samjohnyb4u

I'm an article writer for more than 4 years having experience with article writing, SEO writing, content writing, academic writing, Technical topics, bike reviews, blog writing, ghost writing and other types of article Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
JesseN29

I am a native English speaker who was born and raised in the United States who has followed American politics extensively for the last decade. I have a degree in international relations with a minor in nuclear engineer Περισσότερα

$7 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ashelyfranklin

I have been working with writing challenged clients for over three years. I provides academic, creative and content writing, proofreading and editing services. My educational background in Law has given her a broad ba Περισσότερα

$6 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$7 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
filip360

To whom it might concern, I am a 24 years old student of International Relations. This school year I finished my last year of my Bachelor degree of International relations in Ljubljana, Slovenia. I also did an Eras Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
louistankp

A proposal has not yet been provided

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0