Ολοκληρωμένο

Write 7 Blog posts for a Mini Blog Series - Health & Wellness Niche

I need a blog writer to write SEO optimized blog content. The blog series will be called 'Learn total human optimisation in 7 days' and will consist of 7 blog posts around 1000 words each. I will give direction to what each blog post should be centred around but will require you to do some research and find some links to relevant studies.

You should have experience in writing in the health & wellness niche, ideally in the Nootropics niche.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Ghostwriting

Περισσότερα: write seo optimized content price, niche blog posts, write bmr posts 100 words, nutrition blog post ideas, wellness blog post ideas, blog niche list, health and fitness blog topics, niche blog topics, health blog post ideas, best health blog ideas, blog niches that make money, blog, content writing, article rewriting, ghostwriting, article writing, health wellbeing niche, health nutrition niche, write php xml mini cms, write bmr posts

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Cheltenham, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #17147144

Ανατέθηκε στον:

ibarena

Hello. I have a ton of experience writing about health & fitness, wellness, Supplements including everything from exercising, yoga and medication to eating habits and prescription drugs. I'm also more than happy to Περισσότερα

$120 USD σε 7 μέρες
(845 Αξιολογήσεις)
8.1

65 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $144 για αυτή τη δουλειά

Sadya

Please feel free to contact me if you would like to see samples or if you have any questions. I will assure the best turnaround, a plagiarism free high-quality paper.

$100 USD σε 3 μέρες
(610 Αξιολογήσεις)
8.0
KreativeTeam

Hi, I can help you with your project of Blog posts for a Mini Blog Series. I will provide you excellent blogs using causal and attention-grabbing writing style for the health industry. I have experience in w Περισσότερα

$444 USD σε 5 μέρες
(503 Αξιολογήσεις)
7.7
wordchain3

Hello there. I represent an experienced content writing team called “WordChain”, and we are excited to deliver high-quality and SEO-friendly articles for you. Here are some health-related sample articles we've previ Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
7.1
Twigital

Greeting From Twigital Please let us know more details about each Article topic - so we can do Research and start the work. We are going to provide you well researched article on niche you have provided... which Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
7.1
Hoffman24

"Hi, As a freelance writer, I excel at creative writing and I am always excited to tackle new projects. Part of what draws freelance writers into this line of work is the excitement and individuality of each new proje Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.5
raikhan562

Professionally, I am a Pharmacist and my primary field of study cover medicine, Health and Nutrition. I've been in writing field for about four years. Here is link to my blog [login to view URL] My basic work Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.0
ExpertWriter24

Dear employer, I carefully read your project description and being a versatile blogger, I am confident that I can handle it. Many different genres fall within the scope of my work. Drawing on more than ten years of Περισσότερα

$80 USD σε 2 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
7.1
$100 USD σε 2 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
6.9
Jannatun90

Hi, I am a professional writer and I am running a team of native article writer. I can handle your health-related task. how much you will give per article 1000 words each and what's the deadline. Thanks and waiting for Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.4
rwilsher

Hello, I have the experience and skills that are needed to create articles that will keep the readers’ attention and make them want to learn more about what you offer. Every article that I write is 100% unique being fr Περισσότερα

$280 USD σε 7 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.6
riazr87

Hi, I have been working as a freelance copywriter since 2016. Writing is my absolute passion. I can positively produce high-quality articles, and I take great pride in every aspect of my work. I am honest, hardworki Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.2
Dorthy24

Hello, Having the right kind of blog posts and creative writing is so valuable to a business. Not only can it engage your target audience, but it can also convince potential customers to become paying customers. This Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.4
StevenHobson

Hi, My name is Steven and I am an avid content writer from Australia. I would love to help you out by writing your web content, SEO tailored blogs and marketing content for you. Reasons to choose me as your writer in Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.5
nysourceinc01

Hi there, I understand you need 7 blog posts around 1000 words each written. As an experienced writer of multiple articles on various subjects, I can present to you a well-researched article that is 100% original an Περισσότερα

$61 USD σε 3 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.5
$50 USD σε 3 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
6.4
softechinfinites

Hello, I have 4 years experienced in Articles/Content/Academic writing and assure you the quality work on time as per your [login to view URL] PLAGIARISM FREE Content As I have TURNITIN ACCOUNT & CS PREMIUM ACCOUN Περισσότερα

$161 USD σε 3 μέρες
(181 Αξιολογήσεις)
6.3
Devizz

"Hello, I just went through your request for the creative blog. Blogs are words that define a noun as specific or unspecific. It limits the meaning of a noun to one particular thing. For example, your friend might as Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.0
janelleanne

Dear Employers, This is Janelle H. I would like to apply for this Write 7 Blog posts for a Mini Blog Series - Health & Wellness Niche job position. I am an experienced article writer. I have just checked your project Περισσότερα

$277 USD σε 7 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.1
joselzd4

I can write quality, 100% new and original articles about your selected topic, either for the savvy audience or the general public. I will follow your guidelines and project specifications as well as your editorial lin Περισσότερα

$233 USD σε 9 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.8
Zestures

Looking for a pro writer with extra ordinary writing skills? well, i am a certified writer awarded many rewards by many MNCs i can serve high quality in your articles and can handle all your workload.  Why Me? I hav Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
5.6