Κλειστό

Write me articles from 500-1000 words

I own a few businesses where we want to deliver content to our email and put on our websites. We need good freelance writers who can do some research and write articles for us that we can email out to our subscriber list and also post on our website as content.

Some of the businesses are two luxury homes in Mexico, a builder supply business, an interior design/construction business, and a few others.

We want someone who is reliable who can draft, edit, and make tweaks and give final submission within 7 days.

Pay is $0.05 per word paid upon final version submitted.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting

Περισσότερα: essay about myself 500 words, 1000 words essay about myself, 1000 word article example, how long to write 1000 words, example of a 500 word essay about yourself, 1000 words a day challenge, how to write a 1000 word essay, 500 words essay about myself sample, articles 500 800 words, current event articles 500 700 words, need article writer write articles 500 words, articles 500 550 words, articles 500 600 words, sample articles 800 1000 words, business related articles 800 1000 words, write articles performing key words, articles 500 1000 words, articles time 1000 words, articles 700 1000 words, articles health 1000 words

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17165800

49 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $88 για αυτή τη δουλειά

KreativeTeam

Hi, I have seen your job description and would like to do your project. Materials I write are backed by in-depth and flawless research which leads to outstanding writing. My article, content, and blog are second Περισσότερα

$80 USD σε 4 μέρες
(469 Αξιολογήσεις)
7.6
dionline

Hello, Hope you are doing great!! I have gone through your job description, as per your given requirement you need to write a well-researched article for us that we can email out to our subscriber list and also pos Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(286 Αξιολογήσεις)
7.5
walemult

Hi, I'm a professional writer with over a decade of experience writing blog, website and lead generation email content. I also have experience writing for the real estate, construction, and renovation industry. My Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
7.4
adityb8934

Hello, I have around 5 years of writing experience and I am a full time writer here. I have written email marketing content and web page contents for many businesses. Also I always do enough research before writing Περισσότερα

$55 USD σε 7 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
6.9
alanrichards2

Hi there, I’m happy that I have your attention, even if it’s only for a little while, so I won’t waste your time…let’s get into it. I checked out the project info and I am really excited by what I read! I am an ent Περισσότερα

$50 USD σε 33 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
6.7
grandwriter86

Hi there, I have read your project description very carefully and I am sure that you are looking for a qualified and dedicated writer who can help you in this project without any issue. No worries dear, I think I am Περισσότερα

$50 USD σε 5 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.7
rwilsher

Hello, I have the experience and skills that are needed to create articles that will keep the readers’ attention and make them want to learn more about what you offer. Every article that I write is 100% unique being fr Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.3
janelleanne

Dear Employers, This is Janelle H. I would like to apply for this Write me articles from 500-1000 words job position. I am an experienced article writer. I have just checked your project very deeply. As In your projec Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.0
thelords

Having gone through all the details critically, I will be the best freelancer for this task (being the winner of a writing competition held here on freelancer.com)...I have experience in this sort of task (this kind of Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(100 Αξιολογήσεις)
6.2
Dorthy24

"Hello,Well written and articulated articles that fully capture your service can work wonders to promote your product. My main focus when writing is to keep readers interested and ready to find out more about the topic Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.2
$50 USD σε 1 μέρα
(220 Αξιολογήσεις)
6.4
fieldsjesse

Greetings, Looking for Content Writing Services, You are at the right place. When it comes to Content Writing, I’m ‘The Best’ here. Feel free to hire me for the following writing services: SEO Article Wr Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.8
$50 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.6
goyalhem

Dear Employer, I am an experienced content writer and researcher with superlative client reviews. Kindly visit my profile to browse my past work and accolades. I have completed a number of descriptive writing pro Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.4
jkcproject

Hi, there, I am a fully qualified English-speaking writer with experience writing articles on a vast array of topics. I have more than eight years of experience writing from professional issues to academics. I aim Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.2
MarionHalligan

Hello! I am a professional writer with extensive experience in article writing. I have reviewed your project details, and am excited to offer a bid. This project fits my skills perfectly! Making words work is an ar Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.1
NancyTBL

Are you looking for a web/ blog content writer who can conduct in-depth research and thorough competitor analysis to come up with unique website content? Don't fret! You’re at the right spot! Many know the need for Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.8
JatinderP183

Experienced writer and able to produce articles within 24 hours. Please contact me to discuss how I might be able to help you.

$30 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.3
darrylmhiggins

Hi there, I am very interested in working for you on your project. Your terms are very generous and I would like to be considered for the job. I can do a 1,000 word article for my bid price. I have been a paid free Περισσότερα

$50 USD σε 4 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
$155 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9