Ολοκληρωμένο

4 x 400 - 450 word British English vernacular blog posts home / garden

I am looking for 4 high quality excellent British English vernacular blog articles based on UK homeware products.

400 - 450 words each

Subjects and images will be provided with seo keywords that will require natural inclusion within the copy.

If the work is good we will have many more similar jobs

Please provide samples of your work if possible.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting

Περισσότερα: 400 450 word article, 400 450 words articles, 400 word topics english, freelance content writing meaning, content writing jobs for beginners, gb 4x400m relay team 1991, freelance content writing jobs from home, online content writing jobs from home, 1991 world athletics championships, content writer jobs from home, gb 4x100 relay gold, technical writing, english proofreader check blog posts, 400 450 words, buy blog posts native english, 450 word english, british english word sound files, 200 blog posts blogs write, translation rates per word india english french, british english story mp3

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 18 αξιολογήσεις ) Kidderminster, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #15775023

Ανατέθηκε στον:

praful91

I'm Praful from Anicodedigital, I'm formally bidding on your project. I can provide you best service in very affordable price. Kindly chat online for further discussi

£10 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AGBT

To prepare 4 original articles of 400 words on UK homeware products that will meet any requirements regarding grammar, plagiarism and quality. Relevant Skills and Experience I am a native English speaker with extensiv Περισσότερα

£11 GBP σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.7

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £21 για αυτή τη δουλειά

Sadya

Hi, being one of the top class freelancers I am assuring you high-quality content within your budget. Relevant Skills and Experience Article Rewriting, Article Writing, Blog, Content Writing, Copywriting Proposed Mil Περισσότερα

£42 GBP σε 1 μέρα
(624 Αξιολογήσεις)
8.0
voblat

I will produce well researched, creative and engaging writing to your requirements. My professional services will produce the highest quality outcomes for your project, on time and on budget. Relevant Skills and Exper Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.8
Jannatun90

Hi, I am a professional writer and I am running a team of native article writer. I can handle your task. thanks and waiting for the task Relevant Skills and Experience article/ article rewriting . I have 2 years exper Περισσότερα

£20 GBP σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.4
£28 GBP σε 2 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
6.7
marywalker

Hi, If you are looking for high-quality informative content that is search engine friendly, you've come to the right place. I can help! My bid is £40 for 4 articles Relevant Skills and Experience I am highly experien Περισσότερα

£40 GBP σε 2 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.2
svsriyusvsriyu

A proposal has not yet been provided

£21 GBP σε 2 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.8
£18 GBP σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.5
MaxFinley

As a freelance writer, I excel at creative writing and I am always excited to tackle new projects. From the moment I could write, creative writing became a huge part of my life. Relevant Skills and Experience From cre Περισσότερα

£18 GBP σε 1 μέρα
(48 Αξιολογήσεις)
5.8
SwellAccounting

I write for your business with your audience in mind. I research and build in reputable sources to ensure that your content is not just SEO-friendly, but a mighty good read. Relevant Skills and Experience All of my wr Περισσότερα

£23 GBP σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.7
£18 GBP σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
5.2
BEST4LYFE

I will only write 6 articles of 400 to 500 words for 18 Great Britain Pounds (that is 3 pounds per an article) Relevant Skills and Experience Good understanding of English language Fast typing speed. (50 words per a Περισσότερα

£18 GBP σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
ayeshamanzoor

Hi, I can write articles on the UK homeware products. Please respond to me so that we can discuss details. Relevant Skills and Experience I have two years experience in writing and can share the portfolio as well. Ple Περισσότερα

£18 GBP σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.0
£14 GBP σε 4 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.5
EmmaaMegan

Hello there, I will provide write simple, unique, copy escape passed and 100% plagiarism free SEO content for you with accuracy and quality in our work. Relevant Skills and Experience I have an excellent experience of Περισσότερα

£18 GBP σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
£19 GBP σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.0
£18 GBP σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
josephyala

I can reach your demand Relevant Skills and Experience Article Writing, Content Writing, Research Writing e.t.c

£10 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EngagingWriters

Hi, I have read your project description and article writing is an area in which I special. Relevant Skills and Experience I'm well experience in this field. And also available to complete your project. Proposed Mile Περισσότερα

£18 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shaliniverma121

Will give samples of what I have written on pm if it's ok

£13 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0