Ολοκληρωμένο

600 Word Article On “Hearing Loss In Young People”

I need a 600 word article on “Hearing Loss In Young People”.

Here’s the suggested structure:

1. Intro - young people are at risk of hearing loss, too. It’s more common than you might think. (refer [login to view URL] AND [login to view URL])

2. What can cause quick decline in hearing in young people? Summarise what causes hearing loss. Can be: medical reasons, occupational reasons, or lifestyle reasons eg. nightclubs/festivals/drug use/loud music. (refer [login to view URL])

3. How to treat hearing loss in young people

4. How to prevent hearing loss if you’re a young person

You may need to do some research on this article, to nail it.

To be considered for this job, please provide:

- Examples of relevant previous work

- Your favourite food (to show you’ve read this brief thoroughly)

- When you can start and finish this task

Your work will be passed through copyscape. It must be 100% original.

Thanks

Ικανότητες: Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting

Περισσότερα: how to write a newspaper article on word 2016, 600 word article soccer, rate 1200 word article content writing, articles, copywriting, 600 word article summary, write 600 word article, 600 word article animals, writing 600 word article, 600 word article article marketing, web content writing article, fifty rupees word content writing, content writing word, content writing proofreading rate word, content writing pay article, content writing article software review, cost per 600 word article, much charge 600 word article, charging 500 word web content article, 500 600 word article

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 36 αξιολογήσεις ) Sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #14405395

Ανατέθηκε στον:

JessicaHefley

"POT ROAST" I am dedicated, enthusiastic, and fluent English content writer as well as proofreader. I have written articles, rewritten articles and spun articles on just about every subject there is--or at least that Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.9

101 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $76 για αυτή τη δουλειά

rajat07me

Being a platinum level expert ezine author and having 6 years of writing expertise, I am fully confident that I can deliver you high quality, plagiarism free, seo friendly and error free articles within the earliest po Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(2046 Αξιολογήσεις)
9.0
dianaryan98

Hello, I have the experience and expertise to write a high quality, informative article on “Hearing Loss In Young People". My English is impeccable and so are my research and writing skills. Rest assured the content Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(695 Αξιολογήσεις)
8.4
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(1190 Αξιολογήσεις)
8.5
Thoughtfulwrites

Writing in the medical field demands that complex, field-related terminology and information be integrated quickly and smoothly into an accessible format. As a medical writer I have a broad database, comprised of kno Περισσότερα

$257 AUD σε 3 μέρες
(469 Αξιολογήσεις)
8.6
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$45 AUD σε 3 μέρες
(513 Αξιολογήσεις)
8.1
adortalukdar

Hi, there are thousands and thousands writers at this site alone trying to do the same exact thing. So why choose me? You as an employer should know this about me as an employee: in everything I do, I strive for perfec Περισσότερα

$60 AUD σε 1 μέρα
(819 Αξιολογήσεις)
8.2
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high-quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$55 AUD σε 3 μέρες
(581 Αξιολογήσεις)
7.9
mohds2

Hello, My bid is for Quality articles. Unlimited Revisions and 100% Copyscape FREE. Please check one of my past articles from the following link— Samples [login to view URL] Περισσότερα

$35 AUD σε 2 μέρες
(1421 Αξιολογήσεις)
8.4
ibarena

Hello. I'm a professional copywriter, and I can write to the tee in almost all niche. I have a college education and have been writing now for 12 years. I have tonnes of experience writing about health-related issue Περισσότερα

$40 AUD σε 3 μέρες
(706 Αξιολογήσεις)
8.0
sans300

Hi, Noodles. I don't have exact sample, but here is one to showcase my writing skills: Acupuncture Hearing Loss Acupuncture is primarily based on the philosophy and principles of ancient Chinese healing tec Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(656 Αξιολογήσεις)
7.6
coolwriter30

I am extremely confident that I can write professional and engaging articles for your project. I understand that quality content takes time and research, so I will work hard to ensure that you get what you pay for. M Περισσότερα

$55 AUD σε 3 μέρες
(436 Αξιολογήσεις)
7.6
Zackkhan19

--------READ ME--------RANKED BY FREELANCER AS ONE OF THEIR TOP WRITERS.. I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreader offering a wealt Περισσότερα

$105 AUD σε 3 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
7.6
orchidseo

Hello, My Favorite Food is Pasta. Please check our SAMPLE WORK: [login to view URL] We can finish this task within 1-2 days. ************* We have checked your Project Description for writing a 600 W Περισσότερα

$30 AUD σε 30 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
7.6
kreativemacslllw

Hi, My name is Samuel and my favorite food is fried rice. I am a professional content writer and very proficient in Articles, Blogs, Content Writing, Copy-writing, Research Writing etc. I have read through the requi Περισσότερα

$30 AUD σε 2 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
7.1
Hoffman24

Words, We need them to get our message across. When you want to use words effectively to create well-written articles you need a writing expert who has the experience in crafting SEO and non-SEO content. I have provide Περισσότερα

$80 AUD σε 3 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
7.5
kawlaelsari

I am a British academic writer based in the UK. I have over 7 years of extensive experience in writing website content, unique articles, eBooks, academic essays, reports and dissertations. All my work is proofread and Περισσότερα

$70 AUD σε 3 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
6.8
erinkennedy

Hi I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in the project since it's my area Περισσότερα

$40 AUD σε 1 μέρα
(226 Αξιολογήσεις)
7.1
TranslationLab

Hello, I just went through your request for the article. I must confess that this is an interesting topic, one in which I am well versed and knowledgeable. I would, based on this knowledge, write a detailed and inter Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.8
DdHardy

"When you are posting web content, you want it to be engaging, informative, and creative enough to draw in your audience. My Internet savviness and interest in reading can help me produce amazing content for your websi Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.0
PhDWriting

"Dear Sir or Madam, I am an enthusiastic writer with years of experience in writing articles in a broad variety of sectors and subjects. I offer well researched, creative and guaranteed original writing that is gram Περισσότερα

$88 AUD σε 3 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
7.0