Κλειστό

Wikipedia Page Publish and Create

27 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $193 για αυτή τη δουλειά

hilumeoka2000

Hi Thanks for posting the project! My bid is for creating and publishing the Wikipedia page. I'm a Wikipedia editor. I've completed several wiki tasks on this platform. Here is my profile link: http://www. Περισσότερα

$220 USD σε 3 μέρες
(495 Αξιολογήσεις)
8.0
revival786

Hi there, I am highly passionate in providing high quality Wikipedia services. Please check below samples and let me have your thoughts. I will love to assist you in this project. Thanks, Revival Wikipedia Sam Περισσότερα

$555 USD σε 5 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
6.9
Dorthy24

"Hello, The priority of content created for the purposes of online marketing should be to completely encapsulate the reader's attention. The experience which I have accrued through many years of Internet Marketing has Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.3
TaffyAU

Hi, I'm an active Wikipedia editor and aware of all Wikipedia policies and terms of reference. I have contributed to Wikipedia a lot (5 years) and will make sure the successful publication of your article. I'm the only Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.3
Devizz

"Hi there, First of all, you have drawn my attention to your interesting subject, which completely intersects with my knowledge of it. Under the law of creativity. The act of using my passion and my brains to connect Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.7
sumit9352

Hi, I'm an active Wikipedia editor and aware of all Wikipedia policies and terms of reference. I have contributed to Wikipedia a lot (6 years) and will make sure the successful publication of your article. Thanks

$200 USD σε 4 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.0
Sokolar

Hello! I might be the man for the job. I'm a former Wikipedia administrator. As a freelance writer, I have published more than a hundred Wiki pages for different people and companies. They include several artists. Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
wikipedian

I'm a Wikipedia article writer and editor; editing wikipedia since 11+ years and have 20,000+ contributions in *addition to* 800+ fivestar reviews (and more than 250 hours of work) for jobs on Upwork alone and I can co Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
4.0
palonageoffrey

Hi there. It will be of great pleasure to have me tackle for you this project and accomplish this in accordance to the set requirements. Kindly Award.

$100 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
$30 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
jdflwork

It will be great to serve your company with my skills. Whether you have any urgent project or need it within a few days, it will be delivered on time.

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
nalso3

Hello, I will love to write for you and I am assuring you that all jobs will be plagiarism free, neat, and grammarly checked too. I am witty, creative, fun, and follow the writing brief. All my fun attitude reflect in Περισσότερα

$113 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
trisomer

Hello please contact me at your earliest convenience to discuss the details re: your Wikipedia page. Please advise me as to date of your first payment installment as well. Thank You so much. Regards, T. Som Περισσότερα

$1111 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
isamachbreda

I create articles of Art History, Philosophy and Criticism. I work with art consulting and criticism I had habilities with write, create and improove articles, Knowledges of public and contemporary art and Curatorship Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bootaanlimited

Hi, I will Publish your work and create you a wikipedia page less than 1 day . i did these things many times. And i published many pages in Wikipedia. Relevant Skills and Experience Wikipedia

$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Oleksandra31

Promise to use all my skills, knowledges and creativity to make an article brilliant! If you have anny preferences, just write me, and everything will be done the best!

$133 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smoukhliss

I'm a librarian, educator, and writer! I can produce quality work in a timely fashion. If you provide me with the facts, I will provide you with a quality entry.

$138 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
charlottewakelam

I spend a lot of time researching on Wikipedia and I have edited pages before so I am very familiar with how the pages are laid out and the sort of information included on them. I have no professional experience in wri Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0