Κλειστό

Whitepaper ICO rewrite and improve

32 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $223 για αυτή τη δουλειά

saniafashion1

Hi there, I’m Morgan Alex- graduated from New York University with years of experience in writing and SEO…. Every website needs top quality contents- blog posts, page contents, product description, and much more. This Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(461 Αξιολογήσεις)
8.0
gregorybair

Ranked the #1 business on www.Freelancer.com since 2010, I thank you for the opportunity to work on this important project. I have completed over 900 writing projects, including business and marketing plans, contracts Περισσότερα

$1388 USD σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.8
KreativeTeam

Hi there, I’m most interested in your job post for a writer for whitepaper. I understand you require a well-informed and resourceful writer and I believe I am the person for this job. I am sharing my samples. Yo Περισσότερα

$150 USD σε 10 μέρες
(434 Αξιολογήσεις)
7.5
dionline

Hello, this is Saket. I am an engineering graduate with ten years of experience in content writing. I have expertise in writing ICO white papers and able to provide you well-researched and niche content for your white Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(273 Αξιολογήσεις)
7.5
wordchain3

Hello there. I represent an experienced content writing team called “WordChain”, and we are excited to deliver high-quality and SEO-friendly articles for you. Here are some ICO-related article samples we've previous Περισσότερα

$40 USD σε 10 μέρες
(195 Αξιολογήσεις)
6.8
alanrichards2

Hello My name is Alan Richards. I'm a native English speaker and a professional writer. I am an experienced business writer, editor and very experienced when it comes to cryptocurrency, I have written various white Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.6
voblat

Hello, this is Mark Bishop. I have applied for your project named Whitepaper ICO rewrite and improve . In the project description, you have requested to write ICO whitepaper. Get your ICO with a professionally-written Περισσότερα

$600 USD σε 7 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.6
quratulainsajid

Hello, I have done may whitepapers for ICO and cryptocurrency companies. I can provide you with a very good quality work keeping in view your requirements. I will also give you revisions and improvements if needed. Περισσότερα

$55 USD σε 10 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
6.3
rwilsher

Hi, This is Roger from UK. I have a special skill for producing the type of writing you require for ICO whitepaper, Blockchain content and much more. I have extensive knowledge of the Blockchain ecosystem with abili Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.1
pritom86

Greetings This is sounding a seriously attractive project and I would love to assign my highly-efficient writers to accomplish the mission with perfection. We as a writing team, strive to meet your individual need Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.9
$333 USD σε 5 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.4
contentwriters88

Hi there! I would like to assist you with improving your whitepaper. Myself, I'm experienced in various writing tasks. I got Bachelor degree in English language and fulfilled various translation, transcription and wri Περισσότερα

$55 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.3
MerryBrunner

I specialize in crafting engaging content for small to medium size businesses. Whether their purpose is to generate sales leads, provide detailed product information or even operate a full online store. I have the skil Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.4
braincenter

I believe that my experience and skill in this background will prove to be of great help to you. Contact me to discuss more on the details

$180 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.4
suaibme

Hello, I'm a freelance writer covering blockchain and cryptocurrencies. And would like to work on your whitepaper. I've worked with many teams in the blockchain ecosystem as a writer, including Coinrace ICODB Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.4
TechnoWritesAcad

Hi, there I will make necessary changes if requires without any extra cost. Yes, it will be 100% original, unique, and plagiarism free. I am looking forward to getting all the details regarding the project. P Περισσότερα

$350 USD σε 10 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
5.7
Conepoint

Hi there, I am a recent graduate from SOAS University London and completed my bachelors in Business Administration from University College London prior to that, I assure you that the quality I will provide, if not exce Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.5
palinco2003

Hello, I am Paul, a professional academic, content writer, and researcher. I have over 13 years experience in satisfying hundreds of my clients with top quality writing and research services. I have a master degree in Περισσότερα

$88 USD σε 2 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.8
DillonXander

Hello, Having been an English teacher at a University, I understand how important it is for immaculate proofreading, especially for our students who are submitting Masters and PHD dissertations. Perfect grammar skill Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.5
EnsEviza

"Hi there. I am a content creator, with a focus on crypto-currencies. My main output for content is written pieces, with a variety of writing styles under my belt incorporating both online and printed press mediums. Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.3