Κλειστό

IT Website Content and Tech or Web Blog Writer

Looking for the right unique writer to write comprehensive articles for our IT blog. We are a web development and IT support company and only interested in writers with a modern understanding of IT.

Q. Please, provide links to sample of your technical writing that you have completed.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Ghostwriting

Περισσότερα: freelance website content writer, how to become a web content writer, website content writers, website content writing samples, web content writer jobs, professional content writers, web content writer job description, web content writer salary, website content writer it, looking website content writer, website content writer fitness, freelance website content writer toronto, website content writer chennai, hourly rate website content copy writer, gambling website content writer, looking web content writers, website content writer wanted, website content writer tasks, website content writer poker, value website content writer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #15850628

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1218 για αυτή τη δουλειά

₹2000 INR σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
5.9
WordWrights

Hello there. I represent an experienced content writing team called “WordWrights”, and we are excited to provide you with high-quality and SEO-friendly articles. Relevant Skills and Experience Here's a sample article Περισσότερα

₹600 INR σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
5.1
sreeghosh123

Hi, I am writing this proposal as I truly understand your project needs. I have extensive experience in writing blogs, website and marketing content, proof reading, writing academic papers, etc on a variety of subjec Περισσότερα

₹1150 INR σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.2
ashuuhsa68

genuine rest we can chat

₹650 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
leswriter

Hello, I am a content, blog and eBook writer(can cover different niches). In addition my work is 100% plagiarism free, I really assure you the quality work at optimum rates and within the mentioned deadline. Try my ser Περισσότερα

₹1050 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gcalabres

[login to view URL] Habilidades y experiencia relevante Soy editor web, tengo la suficiente experiencia Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹1300 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1200 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arvindmasireddy

I am a senior writer having more than 10 years of experience in technical/content writing. I have solid and proven experience in software industry working on documentation for many web and mobile applications. My Περισσότερα

₹1550 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0