Ανοιχτό

Story Writer needed

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $999 για αυτή τη δουλειά

RuchiBhargava1

Hi, I am thrilled to submit a bid for the content development of stories. I understand how employing various literary devices coupled with the accurate diction and multicultural techniques and strategies can entice Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(356 Αξιολογήσεις)
8.6
softechinfinites

Hello, I have 5 years experienced in Articles/Content/Academic writing,Article Rewriting, Article Writing, Content Writing, Ghostwriting, Research Writing, and assure you the quality work on time as per your requirem Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(287 Αξιολογήσεις)
6.7
dapsonadek

I will like to know the kinds of stories you need me to write, I'm very certain my writing skills and experience will be extremely valuable to this project.

$750 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
febsustain

Hi! My name is Mohd. And I am an expert Desiner & Developer. I have experience dealing with all php frameworks such as Yii, Laravel, CakePHP, Zend and codeigniter. Understanding of building maintainable, test-drive Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1111 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mvs123shahi

Hey there i am looking forward to do work with you. I have a well skilled knowledge in this field and looking forward to do work with you. Inform me if u want to work with me.

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1096 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iftakar274

Hello I am Emon, I am a O level student. If chance me for the work, I wish I an Successful for any freelancing work. I am sincere & honest for any work. So give me the chance to do work. Thank you.

$750 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sipicp33

i am illu from India..i m a content and story writer...i can write many types of story with different themes.....although u plz prefer me whatever u want.....tell me about this project i shall remain grateful to you..t Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adedoyin121

As an expert in writing with many years experience. I have also deals with many international write ups, I would lie you to message me so I can use my skills in writing your story perfectly. I can also send samples of Περισσότερα

$750 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
swag1993

I will be happy to help you getting your desired story just the way you want it to be. Let me help you to get your task completed with perfection.

$750 USD σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$777 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0