Ολοκληρωμένο

Do some Blog Posting

I'm writing a variety of blogs about politics and I have 10 topics that I would like to write about. These only need to be a about a 3/4 of a page in length. It's just to give me something to work with. I will probably add to these at some point. Grammar and punctuation do not need to be excellent, but good substance.

Ικανότητες: Article Writing, Blog, Ghostwriting

Περισσότερα: forum posting blog commenting project, posting blog forum, forum posting blog, seo forum posting blog, posting blog yahoo, udonews posting blog, blogging posting blog posting bookmarking sites, forum posting blog posting, add work orders trackit api, joomla email posting blog, dofollow posting blog list, drupal job posting blog module, feeding forum posting blog, excel add work number, auto posting blog, forum posting blog commenting, automatic posting blog

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) Winfield, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11809452

Ανατέθηκε στον:

arifrizvi

Hi, I have written a number of academic reports and researches. Along with, I write articles on my blog and in the newspapers. Exclusive report, article and column writing have been part of my ordinary life other than Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.8

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $120 για αυτή τη δουλειά

$515 USD σε 3 μέρες
(322 Αξιολογήσεις)
8.1
alllam802003

A good content writer at your service ....................................................................................................................

$122 USD σε 6 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.0
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with 9 month old daughter so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and not a team. I do not outsource my work and therefore can commit to writing 100 Περισσότερα

$246 USD σε 3 μέρες
(438 Αξιολογήσεις)
7.2
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.7
$155 USD σε 3 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
6.8
DdHardy

"Hi Are you looking for a professional article writer? Look no further! I do not compromise with quality. My content will be unmatched & free from plagiarism A specialized writer at your service, determined to provide Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.1
sujoy143

Hi there, I am applying for the position of writer. Am a professional content writer with strong background in developing quality contents, social media posts, blog posts, branded copies and press releases. I can use Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
4.8
bolton14

Hello, I have real interest in your blog project about politics. I have great experience in creating top quality documents that are similar in nature. During my academic career, which consisted of me earning two under Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.1
WordPerfect24

Greetings! I'm a professional writer and editor with years of experience in writing and publishing.I will use my skills and knowledge in helping you creatively write, rewrite, or edit ebook writing, novel writing, s Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.2
Drynoch

Articles are the king of the hill. They fill up blog posts, news websites and virtually anywhere and everywhere else. They can be in a face-melting be wildering variety and array of topics, writing style and skill. Con Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
Dekin3

Hi! Writing? easy task for me. Kindly provide me with more information so that i start working on it from now.

$37 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
3.3
emyliachichi

Hello, I'd relish a stab at your project. I have a penchant for crafting extremely high quality content because, you see, I'm one of those writers who mind what goes up the web - Iow quality, boring material meant t Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
Eagles90

Dear Brandon, Please send me all details when you can and I will check and modify the bid accordingly. Kind Regards, Safeer Ali

$111 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
SOVEREIGNN

Dear sir/madam, I can do the blogs as you mentioned within the time duration you fix. If interested please ping me, we can negotiate the pay per blog. Thanks & regards, SOVERIGNN

$50 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
2.5
horeb282

Dear client, Are you in search of someone who will write quality contents for your website? Look no further because I'm ready to write for you. I'm a professional writer with great skills in article and content writi Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
2.7
creativewriter7

Hi, I’ll write your required Blogs that will be SPECIAL, error free, 100% unique and appealing to the readers. Looking forward to discussing the job... Thanks

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.1
writingservices9

we have written essays, assignments and dissertation from scratch from the field of politics in the past half decade. What would be the deadline of your report. We are also open 24/7. Hope to hear from you soon. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
writer2216

Hi! I would really like to work with you on your political article project. I'm a clear and concise copywriter, adding an informative edge to my work that will engage your readers. Each article will be written in the Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.5
malinaqeeb

I'm a Good writer.I understand your work as well.I'm also good in english language.I can do your task in limited time with ultimate perfection.

$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anisur923

Hello, I have five years’ experience in the writing field. I am aware of different writing styles and committed to deliver high quality output. I am conscious about the deadline and professional at working with clien Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0