Ολοκληρωμένο

Do some Blog Posting

Writing 15 Blog Posts per month for a tech entertainment company as per SEO guidelines. The topics can be mutually discussed and worked upon regularly.

We will decide upon a monthly fee for 15 blog posts and not on per blog basis.

Ικανότητες: Article Writing, Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting

Περισσότερα: forum posting blog posting, joomla email posting blog, dofollow posting blog list, content writing, drupal job posting blog module, feeding forum posting blog, auto posting blog, forum posting blog commenting, automatic posting blog

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) MUMBAI, India

Ταυτότητα Εργασίας: #10789640

Ανατέθηκε στον:

bhallett6

I have significant experience in writing and managing blogs, including tech specific blogs utilizing SEO to generate traffic. I am an experienced and highly motivated writer with a Master's degree from an American univ Περισσότερα

₹8333 INR σε 25 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
adityb8934

Hi, I am readily available to start working on this project. I have 4 years of content writing experience and I a full-time worker here. Please let me know further. Regards Adity

₹3333 INR σε 5 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.3

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹7397 για αυτή τη δουλειά

ABenojir

Hi There, I am interested in writing 15 SEO-friendly blog posts per month. I have read your brief as well. Please share further details with me to start writing. Regards, Benojir

₹10000 INR σε 30 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.0
urbanosaurus

Hi, I'm Ivan Dimitrijevic and I have a LinkedIn author account with 75k+ connections, 200+ published articles, 1.000+ endorsements for SEO, Social Media, Online Marketing and Web Design, Twitter account with over 11 Περισσότερα

₹14444 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.2
walterrobertt

Writing Services at Its Best Greetings, Looking for Content Writing Services, You are at the right place. When it comes to Content Writing, I’m ‘The Best’ here. Feel free to hire me for the following writ Περισσότερα

₹5000 INR σε 5 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.3
msakhi07

Dear Hiring Manager, I can write 15 blog posts per month for a tech entertainment company. Assure you to submit properly on time. Thank you.

₹5061 INR σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.2
₹1500 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
akaaaa

I've been running a blog since 1 year (link- [login to view URL]) and have achieved immense appreciation from various platforms. I've been intensely passionate about creative writing from my ve Περισσότερα

₹4444 INR σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
TheAceWriter

Greetings! My name is Anthony, and I am an expert in research and writing. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. I have over five years of writing and researching on different topi Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
AviDeb1234

Hello, We are a group of strong writers from India, capable of writing articles on different niches. Your requirement is clear to us and we assure you to come up with the same. Our team is capable of writing 10,000 Περισσότερα

₹12500 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
adarshbenzlal

I had recently worked in many blog writing in Internships, so I believe I know how to impress everyone with blogging.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anneliebasson

I love writing and have written a trilogy. I am more than willing, able and capable of writing 15 blog posts per month. I have been writing almost all my life. I have written articles on things I have absolutely no kno Περισσότερα

₹9444 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wistiaprods

A proposal has not yet been provided

₹5000 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lizzy19ph

I believe I am the best candidate for this project because of my solid writing skills and experiences. I am a Professional Feature Writer/Creative Writer/Online News Writer/Travel Writer/Journalist/Editor and I have be Περισσότερα

₹7777 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sohinidutta

I am interested in both blog post writing and Technology. I have a good command over grammar as well. Although I am new to freelancing, given a chance I'll provide my best work. Being a Tech enthusiast, the content is Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
faizankhalid89

as you want 15 blog posts, you will 15 blogs as long as you comply with payment method, this gets done

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0