Κλειστό

SEO product description writing

77 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $3620 για αυτή τη δουλειά

RuchiBhargava1

Hi, I am thrilled to submit a bid for developing crisp and SEO product descriptions. I understand how using multicultural techniques and strategies to engage vast audiences can expand one’s customer base and crea Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(369 Αξιολογήσεις)
8.6
writingspirit

I have a lot of experience regarding content and article writing, whilst having a thorough understanding of SEO, which exponentially increased the reader base. I have tons of experience in rewriting, proofreading resea Περισσότερα

$3000 USD σε 18 μέρες
(1086 Αξιολογήσεις)
7.9
$3333 USD σε 10 μέρες
(1422 Αξιολογήσεις)
8.4
gregorybair

Ranked the #1 business on www.Freelancer.com since 2010, I thank you for the opportunity to work on this important project. I have completed over 900 writing projects, including business and marketing plans, contracts Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
8.1
qualitycontent1

Having 7 years of writing experience at Freelancer.com and on various online portals, I can assure informative, well-researched and high-quality product descriptions. Be its website content, product reviews/description Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(366 Αξιολογήσεις)
7.2
KomalA1

Hi! I am a very fast, capable and keen young English writer and Proofreader. My language and spelling is flawless and I also have a strong interest in many of the topics. My goal and mission has always been to ensure 1 Περισσότερα

$3000 USD σε 10 μέρες
(292 Αξιολογήσεις)
7.2
ExpertWriter24

Hi, I just read your online post with great interest, and as a writer with many years’ experience, I am confident in my abilities to complete this project for you. My work has been seen on websites such as Amazon, eB Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
7.1
revival786

Greetings! Thanks for reading my proposal. I am a professional in providing high quality seo product descriptions. I am highly interested in this project. Please contact so I may proceed to assist. Regards, Revival Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(259 Αξιολογήσεις)
7.2
grandwriter86

Hi there, I have read your project description very carefully and I am sure that you are looking for a qualified and dedicated writer who can help you in this project without any issue. No worries dear, I think I am Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.8
rwilsher

Hello, When it comes to write product descriptions, you want high-quality results that are delivered in a way that will lure in customers. Using the perfect mix of research and creativity, I can create rich, informati Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.5
Garybill

Hello, I am Bill and would like to work with you. I am a competent writer, proficient in written English with sharp skills and experience in writing product descriptions, SEO articles and web content. I also have a g Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.5
OLIVEFER56

Hey, I am a Marketing major with 2 years experience as a Content Lead in a Tech firm.I have notable experience in writing contents for blogs, essays, thesis, report writing, SEO based web content and even an eBook. Ple Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.4
StevenHobson

With 7 years of experience marketing products, I will write your product descriptions in a lively, but tasteful way that will both excite and interest your readers. I have experience developing products in a corpor Περισσότερα

$6000 USD σε 30 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.5
CreativeWriter20

Hi there, I just read your project of looking for someone who writes good product reviews and product descriptions. I’d like to put in my bid for the job. I have worked on similar projects to what you are looking f Περισσότερα

$3500 USD σε 25 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.0
GilbertBarry

Hello there, This is Gilbert Barry with you. How are you doing today? I have read the project description and understood what is required! Could you please send me a message, therefore, we can discuss more about the p Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.0
MerryBrunner

I specialize in crafting engaging content for small to medium size businesses. Whether their purpose is to generate sales leads, provide detailed product information or even operate a full online store. I have the skil Περισσότερα

$4440 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.9
Aamiya09

Hi I am a copywriter and my expertise lies in copy-editing and creative writing that is imaginative and unique. I guarantee you to provide well researched, informative, high quality and SEO optimized product descrip Περισσότερα

$3077 USD σε 30 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.0
jasmineandlilies

Hi, I see you are looking for someone to help you describe your products on your Ecommerce website. I am the copywriter you seek. I will write an articulate and compelling description for your product that will rank Περισσότερα

$3500 USD σε 14 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.1
racheljackobson

Hi, I would love to create compelling and appealing product descriptions for you, I have tons of experience in content writing and assure you that the product descriptions would be engaging, keyword driven and SEO opt Περισσότερα

$3000 USD σε 100 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.8
moizdzo3l

Hi, My proposal is related to writing product description. I am an experienced writer and working in this field for the past 7 years. I understand the requirements of your work and can easily assist you within the g Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.5