Κλειστό

SEO product description writing

66 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $3598 για αυτή τη δουλειά

RuchiBhargava1

Hi, I am thrilled to submit a bid for developing crisp and SEO product descriptions. I understand how using multicultural techniques and strategies to engage vast audiences can expand one’s customer base and crea Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(433 Αξιολογήσεις)
8.6
gregorybair

Ranked the #1 business on www.Freelancer.com since 2010, I thank you for the opportunity to work on this important project. I have completed over 900 writing projects, including business and marketing plans, contracts Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
8.2
$3333 USD σε 10 μέρες
(1431 Αξιολογήσεις)
8.4
writingspirit

I have a lot of experience regarding content and article writing, whilst having a thorough understanding of SEO, which exponentially increased the reader base. I have tons of experience in rewriting, proofreading resea Περισσότερα

$3000 USD σε 18 μέρες
(1096 Αξιολογήσεις)
8.0
qualitycontent1

Having 7 years of writing experience at Freelancer.com and on various online portals, I can assure informative, well-researched and high-quality product descriptions. Be its website content, product reviews/description Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(394 Αξιολογήσεις)
7.5
rwilsher

Hello, When it comes to write product descriptions, you want high-quality results that are delivered in a way that will lure in customers. Using the perfect mix of research and creativity, I can create rich, informati Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
7.0
ExpertWriter24

Hi, I just read your online post with great interest, and as a writer with many years’ experience, I am confident in my abilities to complete this project for you. My work has been seen on websites such as Amazon, eB Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
7.3
grandwriter86

Hi there, I have read your project description very carefully and I am sure that you are looking for a qualified and dedicated writer who can help you in this project without any issue. No worries dear, I think I am Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
7.0
revival786

Greetings! Thanks for reading my proposal. I am a professional in providing high quality seo product descriptions. I am highly interested in this project. Please contact so I may proceed to assist. Regards, Revival Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(290 Αξιολογήσεις)
7.3
KomalA1

Hi! I am a very fast, capable and keen young English writer and Proofreader. My language and spelling is flawless and I also have a strong interest in many of the topics. My goal and mission has always been to ensure 1 Περισσότερα

$3000 USD σε 10 μέρες
(295 Αξιολογήσεις)
7.2
MerryBrunner

I specialize in crafting engaging content for small to medium size businesses. Whether their purpose is to generate sales leads, provide detailed product information or even operate a full online store. I have the skil Περισσότερα

$4440 USD σε 3 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.8
StevenHobson

With 7 years of experience marketing products, I will write your product descriptions in a lively, but tasteful way that will both excite and interest your readers. I have experience developing products in a corpor Περισσότερα

$6000 USD σε 30 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.7
Biya555

Hi! I am ready to serve you with the provision of top-notch content for SEO product descriptions. We can negotiate the price pe 100 words. Feel free to connect via inbox to discuss the details over chat. Cordiall Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.1
OLIVEFER56

Hey, I am a Marketing major with 2 years experience as a Content Lead in a Tech firm.I have notable experience in writing contents for blogs, essays, thesis, report writing, SEO based web content and even an eBook. Ple Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
6.5
Geeks99

Hi, We have gone through your description and understand that you need a proficient and an experienced writer to help you with this task. We are proud enough to tell you that we can turn out to be the best option Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.4
GilbertBarry

Hello there, This is Gilbert Barry with you. How are you doing today? I have read the project description and understood what is required! Could you please send me a message, therefore, we can discuss more about the p Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.3
CreativeWriter20

Hi there, I just read your project of looking for someone who writes good product reviews and product descriptions. I’d like to put in my bid for the job. I have worked on similar projects to what you are looking f Περισσότερα

$3500 USD σε 25 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.2
kaithjames1219

Hi there I Iqra A. a dedicated freelancer from the UK serving the freelance community for best quality with dedication. I am talented, detail-oriented writer with over 3 years of experience communicating information Περισσότερα

$4440 USD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.0
expertserv

Hello Sir, Ready to start now. I charge $0.50 USD per product description. I am a professional eCommerce expert, having a good hand on product research, product sourcing and product listings on various platforms Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.7
saurabh121

Hello sir, I can your requirements. I have 6 year exp. in SEO , SMO and content writing. I will give you quality of product description and also follow up all Google guidelines. Please ping to me on the chat section s Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.7