Κλειστό

script for a 2 minute product video

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $134 για αυτή τη δουλειά

Thoughtfulwrites

I use the following process to write your script: I learn and fully understand what your business does and the benefits you offer your customers. You will get a script that identifies your customer's problem and how yo Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(329 Αξιολογήσεις)
8.2
deaakk

Hello Eraseu, I'm 3D generalist and interested in your project, I can do (Modeling, Texturing, Animation, Rendering) and all 3D works. Please check my portfolio and send me a message so that I can share my 3D animati Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.5
StevenHobson

Good Day, I am an extremely technical and creative writer who can produce consistently well researched and sourced reports, video scripts, product descriptions, marketing contents, infographics, and presentations of a Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.4
janelleanne

Dear Employers, My name is Janelle Heideman. I have clearly read and understood the instructions you have provided and I guarantee that I will deliver outstanding work on your script for a 2-minute product video proje Περισσότερα

$155 USD σε 4 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.4
designer504

Hello! Thank you for stopping by our profile. We are a dedicated team of experienced and creative professional Graphic Designer having 6 years of experience who are truly passionate about creating stunning work. We ar Περισσότερα

$130 USD σε 0 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.0
Harrysgill

Hi there, I am professional SCIAL MEDIA ADS & VIDEOS SCRIPT writer. I can write VERY CREATIVE, catchy and informative SCRIPT FOR YOUR VIDEO. Content written by me makes the reader to hit "Like or Add to cart." I can Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.1
IvanWOW

Hi thereEraseu I can help you with script for a 2 minute product video !!! !!price and time to be specified!!776 I have a huge portfolio. please bring me so that I can show you a similar work that I have already done Περισσότερα

$210 USD σε 11 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.0
writingorders365

Hey, Greetings! My name is Joseph, a renowned freelance content creator. I read with a lot of interest your job posting for script for a 2 minute product video and I believe I’m a great fit for it. Your projects int Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.4
Mathenam

"Hello, Scriptwriting is a unique artform relying on the inferred and visual storytelling. I have huge experience in this area and strive to communicate a unique voice guided by these fundamental principles. I am ext Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.3
creativegraaphic

Hey There, I read your project details and I am sure I can help you with this [login to view URL] are a team of animators, designers, illustrators and Graphics designers with more 7 years of experience in 2D/3D Animation / Whi Περισσότερα

$150 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.9
perfectwriter77

Hello there, You will agree with me that about sixty-one percent of business owner make use of explainer videos to pitch or market their products and services. But believe me, explainer videos are nothing witho Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.6
InfinityChimp

Hello, I would love to write a killer script for your hvac product. I am new here on Freelnacer, have already been scammed. I need real people to work for. This can be completed in 3 days with unlimited revisi Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
waliimrankh

. Do check out my writing style here [login to view URL]

$30 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.1
alihaider13

Hi! I hope you'd be in the best of your shapes. I've comprehensively read the project description and have gone through the links, and I find myself more than just competent for this particular job. I've got a strong Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0