Κλειστό

Russian Translation Required

87 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $328 για αυτή τη δουλειά

desource2012

Hello There, Our expert language services guarantee accuracy, punctuality, and confidentiality, which is why Desource is currently a market leader for translating websites Can you tell me total word count please so Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(2055 Αξιολογήσεις)
9.3
Isra

Hello, We are a translation agency who provides high quality and error-free services by native and professional translators in 40 languages. We are very interested in your project. Our NATIVE Russian translator Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(1389 Αξιολογήσεις)
8.9
DreamersLTD

Greetings! We are a TOP RANKED and professional translation agency providing TOP QUALITY and 100% human translation service. We’ve read your project details and we are interested to work on it.. The translation w Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(788 Αξιολογήσεις)
8.7
eTranslators

Hi there! Do you want manual language translation? If so, then you should definitely consider the eTranslators services. We offer high quality translations to our customers and understand the importance of precise tr Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(601 Αξιολογήσεις)
8.6
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(721 Αξιολογήσεις)
8.2
worldtranslator2

Hello Sir/Madam, Welcome to the world of translation. It’s pleasure to work on your project and giving you the guarantee of 100% perfect result without a single mistake. We are a team with 60 languages, with all nati Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(612 Αξιολογήσεις)
7.8
TransPros

Hello, I have read the project details carefully and we are very much intrested in your project. Our skilled and professional Russian native speaker who has excellent grammar skills in both English and Russian can tr Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(288 Αξιολογήσεις)
7.8
TranslatorsTown

Hello sir,/Madam welcome to the translators town. I'm interested in helping you guys, and at the same time, it's a good way to test my skills. Relevant Skills and Experience with over all 70+ language .thanks

$250 USD σε 2 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
7.2
juliajulia2601

Dear employer, I'm a native speaker of Russian and professional translator, experienced in real estate, and ready to assist you in translating your website content from English to Russian very accurately, making it at Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
7.1
BTranslated

Hi there, Do you want manual RUSSIAN language translations? I have read the project details carefully and I am very much interested in your project. If so, then you should definitely consider the BTranslated Professio Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(361 Αξιολογήσεις)
7.6
TranslationLab

Our translation service Between English and Russian is tailored to your project [login to view URL] ensure the quality of your [login to view URL] experienced in all aspects of translation, we offer a variety of translation Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.9
writing7

"""English into Russian or vice versa Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
6.8
Tensolnza

Hello, I am native Russian speaking translator with 20+ years of experience in translating to/from English, including real estate. I will complete your project providing high quality manual translation within agreed Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.3
TRANSLATEcorner

Hello There, We offer professional translation services at competitive rates. We guarantee a consistently excellent quality of translation services in each++++++ of these various fields by making sure we assign every Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(166 Αξιολογήσεις)
6.7
TabithaFriend

Hi there! Are you looking a professional Russian translator ? Then, I am here. I am a native Russian speaker. So, all translation will be done professionally and manually ( never trusted those translation apps anywa Περισσότερα

$250 USD σε 12 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
6.6
contentwriters88

Hello, I am a professional Russian translator (was born in Kyiv, Ukraine) and I'd gladly assist you with this project. Russian is my mother tongue, English - C2. If you wish, I can send you some of my works via chat. Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.0
Campenhout

Dear Employer, NATIVE RUSSIAN translators will provide you with the very best document translation services, confidentiality and industry-specific knowledge so that nothing gets lost in the translation. We ensure the q Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.1
translatorgurus

Dear Sir/Madam! If you're searching for an experienced translator to provide you with high-quality, error-free manual translation with a rapid turnaround time, then you've found TranslatorGurus. We have provided our Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
6.1
TransGlobal365

Greetings! Are you looking for high quality native manual language translation? If so, we are here to assist you with your all translation needs and giving you the guarantee of 100% perfect result without a single mis Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.5
Shamss2018

Hello There, We are interested to work on this project. It looks like that our expertise perfectly match with your project. I can correctly translate your Please let us know your total word count so that we ca Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.6