Ολοκληρωμένο

Rewriting company description summaries-GITEX -- 2

Ανατέθηκε στον:

vw1005286vw

As discussed on the PM, I am placing my bid. Already discussed the task details. Placed the same cost. Thanks

$50 USD σε 5 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.5

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $115 για αυτή τη δουλειά

KreativeTeam

Hi there, I have finished reading your job post for rewriting a description. I am a trained expert from the UK, I can provide optimize content for your descriptions. This includes incorporating keywords for searc Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(623 Αξιολογήσεις)
7.9
revival786

Greetings! Thanks for reading my proposal. I am a professional in providing high quality writing service. I am highly interested in this project. Please contact so I may proceed to assist. Regards, Revival Artic Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(290 Αξιολογήσεις)
7.3
MerryBrunner

With a 3 years’ experience in editing, proofreading and writing articles and product descriptions, I can engage in small or big projects. Whether it is writing an article or editing an e-book, I give the task full focu Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
6.8
jennyscol4real

I am a professional writer, editor and proofreader. I have many years of experience, and over the years, I have edited several eBooks, manuscripts, magazines, journal publications, theses, website contents, articles, b Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.0
kaithjames1219

Hi there I Iqra A. a dedicated freelancer from the UK serving the freelance community for best quality with dedication. I am talented, detail-oriented writer with over 3 years of experience communicating information Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.0
Zestures

Looking for a pro writer with extra ordinary writing skills? well, i am a certified writer awarded many rewards by many MNCs i can serve high quality in your descriptions and can handle all your workload.  Why Me? I Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.7
MerinaEden

Hello guys, I am a professional researcher and I can research great number of topics for you. With approximately 4 years experience i have the ability to turn your papers into an excellent work. I can cover vast top Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.6
SuperRahulA1

Hello, With having more than 3 years of writing experience and being a platinum level article writer, I am 100% confident that I can deliver you high quality, plagiarism free, SEO friendly and error free articles wi Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
Wordman24

Editing involves looking at each sentence carefully and making sure that it’s well designed and serves its purpose. Proofreading is the final stage of the writing process. My range of editing experiences and educat Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.9
Mathenam

"Hello, Quality, impactful articles fuel a growing business- creating an awareness of your brand amongst potential clientele can be the make or break moment towards securing their business. My content provides lucidit Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.8
ashutoshkumar28

MY RATE IS 0.60PAISA/WORDS HI there, %100 unique rewrite I really appreciate what you are asking for. Trust me on this, you will get the best and I can assure you on this. My goal is to get you the best and to make y Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.1
usamaather15

hey there, I can re-write the summaries following the provided outline. my bid price is for per article. I can negotiate on it. samples will be shared on chat. looking forward

$40 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.8
ProfAgina

Hey there, I am a dedicated freelancer whose sole purpose is to deliver work within the stipulated deadline. Your consideration will be highly appreciated. Regards.

$30 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.1
Nolack

Hello guys, Am I using the right host for my needs? .. .. I'll provide you with an outline of 5 different popular web hosting services that highlight their: .. Pictures of example websites using the web host Main Ho Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
Irenke

Hello My name is Irina, I m Tehnician.I will be happy help you with this project. I use daily excel, word, pdf softs. If you have any question let me know. Regards.

$30 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
$111 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AbdullahOficial

I will write blog posts/articles for your business with thorough industry research, as well as SEO-targeted keywords and headings. No grammatical errors or typos will end up in your articles, and it will be completely Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SajalBatham

Hi ! I've read your Job that you are looking for a content writer who can write engaging and user-friendly content for you. My skills perfectly match your Job. I've a team who writes content which would be u Περισσότερα

$555 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wordpress247

Hello, After reading your offer this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built a large number of creative designs /Development for different businesses. My name is Gopal V and I am an Indian web De Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0