Ολοκληρωμένο

Rewrite website content

We are a 100% based online company, and we are in the process of relaunching our services. As part of this process, our product feature page needs to be rewritten.

We have written a draft version of what we are looking for, and now we need someone how is native English American speaking to give the content a critical view, so it looks professional and convincing to an American (Our customers are predominantly US based).

The length of the text is currently 500 words, and because this will be a core piece of content for us, quality matters more than anything else.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting

Περισσότερα: Our website has content pages, blog, products. The task is for home page, navigations,, professional writers for website content, from where we can write a content to our website, change sentence with same meaning, text spinner, sentence changer generator, rewrite sentences generator, best article rewriter, article rewriter software free download, rewrite sentences without changing the meaning, rewriting tool, english, content writing, article rewriting, ghostwriting, article writing, copywriting, content for web development website, website content writing editing rewrite, rewrite website content

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 10 αξιολογήσεις ) Virum, Denmark

Ταυτότητα Εργασίας: #15904560

Ανατέθηκε στον:

raikhan562

Do you need thrilling, factual and original web content or article for your blog?If your answer is yes, I love to write, and my love of writing is transferred into the quality that I produce! I have experience in tr Περισσότερα

$66 USD σε 3 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
7.1

64 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $92 για αυτή τη δουλειά

$257 USD σε 3 μέρες
(485 Αξιολογήσεις)
8.6
$147 USD σε 3 μέρες
(421 Αξιολογήσεις)
8.3
Sadya

Hi, I am a professional copywriter, having several years of experience in writing web copy, articles & blog. You can expect 100% original and top notch quality text within the deadline. Thanks

$70 USD σε 3 μέρες
(602 Αξιολογήσεις)
8.0
KreativeTeam

Hi there, I'd like to be considered for your project. I specialize in re-writing content for the purposes of informing and engaging the target audience. I am committed to getting your job done right and deliver Περισσότερα

$70 USD σε 10 μέρες
(565 Αξιολογήσεις)
7.8
Zackkhan19

--------READ ME--------RANKED BY FREELANCER AS ONE OF THEIR TOP WRITERS.. I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreader offering a wealt Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
7.6
assignmentstore

Hello, My name is Jennifer and i will help you in Rewriting Website Content. I am an experienced Writer and i can handle your project really well. I can also provide you my previous work examples. Moreover, you Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(255 Αξιολογήσεις)
7.6
$155 USD σε 3 μέρες
(302 Αξιολογήσεις)
7.6
leader3838

Hi there, Thanks to open this job. I have checked your project description carefully and would like to help you in this project. I am a professional and an extremely creative writer in SEO and research content wr Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(274 Αξιολογήσεις)
7.5
writershelby9

Hi there, You are looking for the unique and properly optimized content for your website. I have understood your requirements, but I want to know more. Can we discuss? If you want to know more about my services, p Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
7.4
AgathaGMaiti

Playing with words is a source of endless fascination for me; I spend hours ruthlessly culling them from sentences like an expert hitman, unleashing my imagination to create a kaleidoscope of images on a blank page and Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
7.3
vinita1804

Hi, I am interested in going through your 500+ words of content and improving on it in terms of perspective, approach and professionalism. It will take me only a couple of hours to submit the first draft for review and Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(309 Αξιολογήσεις)
7.1
rwilsher

I deliver the highest quality writing within deadline and on budget. I specialise in writing articles, blog posts, and generating content for websites. I have researched and written on most subjects. I tailor my work Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.7
bertie2202

Hi there, I am bidding $50 to give this the care and attention it deserves. Being an online brand, connecting with your audience via your content is 100% mission critical, so every word on the page must convey meani Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(60 Αξιολογήσεις)
6.7
voblat

I will provide well researched, creative, original content that is grammatically accurate and engages your audience to enhance your brand. You will receive a professional service that meets deadlines. From the UK with Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
6.9
alanrichards2

My aim is to provide you with a quality writing service, delivered on time and with the minimum of fuss. I am able to research and write on a broad range of subjects. I believe in providing a service tailored to indi Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
6.9
grandwriter86

Hi, I have read the project description carefully and being sure that you are looking for someone who can help you perfectly to complete this project. So you can try me. You’ll receive high quality content according Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.9
janelleanne

My mission is to deliver the highest quality writing services under deadline and without drama. I write articles, blogs, and web content. I can research and write on most subjects. My services are designed to meet ind Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.3
kemmydal

Hello there! Thanks for reading my proposal. As a passionate Native English copywriter, I possess what it takes to deliver premium content for your website that will definitey attract Americans and other internation Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.6
MikeD21

I am fully committed to producing quality results and delivering unique content that makes you stand out from your competitors.  I have experience writing copy for a broad range of products together with a successful Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.5
nysourceinc01

Hi, I have over 15 years of experience in writing, editing and proofreading. My particular expertise and experience is in business writing and user guides/instructional documents. Copy writing, Editing & proofreadi Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
6.6