Ολοκληρωμένο

Rewrite some Articles for me

We want around 100 articles rewritten based on various topics related to IT, software, internet etc. We provide you the link to the articles and you have to rewrite it using correct grammar. It's a simple job for which you get $3 per article.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing

Περισσότερα: rewrite correct paragraphs, software development related articles, rewrite correct, software testing related articles, rewrite correct paragraph, wordpress custom type using rewrite, articles rewrite german, cheap articles rewrite, seeking software technology related articles, rewrite url rss external link, rewriting articles rewrite everything, find articles rewrite, spin articles rewrite, niche articles rewrite, please rewrite sentences using correct must, gambling articles rewrite, articles rewrite per day, need rewrite correct article, apache rewrite rule lighttpd rewrite rule, rewrite sentence using keyword

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 59 αξιολογήσεις ) faridabad, India

Ταυτότητα Εργασίας: #13278995

Ανατέθηκε στον:

NineCortech

Hello Sir, *****Ready to start work immediately!!! We are a team of experienced content writers willing to build a portfolio on this site. We at 9cortech are updated about the need for content writing and d Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.0

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $159 για αυτή τη δουλειά

rajat07me

Being a platinum level expert ezine author and having 6 years of writing expertise, I am fully confident that I can deliver you high quality, plagiarism free, seo friendly and error free articles within the earliest po Περισσότερα

$300 USD σε 4 μέρες
(1841 Αξιολογήσεις)
8.9
basithashmi

I have written brand stories, find some of them in my portfolio and there are others that I may submit in attachment. Please send me a message if you need to have a look I am Trusted Researcher, Creative and Technic Περισσότερα

$350 USD σε 20 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
7.0
seashore01

Hi, I have read your project description properly. I would like to work on your project. I can give you good quality plagiarism free and copyscape pass content/articles/blog/reviews with SEO friendly. I can do that as Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.0
$111 USD σε 3 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
6.2
isabelrdrgs

I would be interested to work on your writing project. Will ensure all articles are completely rewritten and pass copyscape.

$300 USD σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.4
OWINOKAMAU

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.7
atulsachdeva76

Dear Sir, I have a great passion for writing making unique content. I've written a number of articles, blogs, and website contents, research projects, business plans, eBook, ghostwriting, business Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.1
$300 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
SpotContent

We are a committed pool of content writers who deliver content to its excellence. We are geared up with experience and expertise both. We deliver quality content within your fiscal feasibility and adept time frame. We Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
CyborgSouvik

Hello Sir, I am passionate about content writing and have been in this field for over 5+ years. I have already written contents for several clients. I believe that I can provide you with quality write-up that will Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.7
ujwal5

Hi, I am working as a freelance professional, i am capable in completing your project with quality work to match your expectations. Looking forward for a positive revert so that we can have a clear brief about the proj Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.8
alif8

Hello, Utkarsh this side from [login to view URL] provide you assistance in your content writing with the help our content writing team. we have 8+ years of productive experience in providing the same. We have a team of exp Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
JC80

Hello , This is Mousumi Chakraborty. I am a full time freelance writer. I wrote for multiple websites. I am doing this for four years now. I have experience in writing various niches. I am also a ghost writer. I have Περισσότερα

$250 USD σε 25 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
Monika191191

Hey ! I am ready to rewrite your article at $3 per article. I have complete knowledge of grammar and everything and can provide you with proper formatted, on place comma and punctuation marks and error free artic Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
Mayurisalgat13

Hello, I've a vast experience in writing and I assure you the quality of work. I'm an aesthetic writer with a passion for excellence. I am very excited about your job post. I have been an academic writer and a researc Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
Expertz17

Please do give us a chance to work for you.....................................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$133 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$194 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
raizhay

A proposal has not yet been provided

$194 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lotus09

Excellent in content writing , adheres to time limit. Kindly check payments. thank you. Please check my reviews

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.2