Κλειστό

Research for music

39 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $98 για αυτή τη δουλειά

writerforum91

Hey, I’m an experienced research analyst and I can help you in writing a research paper for music that would consist of music appreciation. I can assure you the most suitable and high quality work. I have written mor Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(399 Αξιολογήσεις)
8.2
alanrichards2

Hi there, I am an experienced freelance writer with a broad range of writing styles especially content, articles, blog posts, SEO articles, etc. With relevant experience in Education and English, I can take on any wr Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.8
alfmwangi

I have looked at your requirements and this is among my areas of expertise, please reach me via chat we have a detailed discussion about your project.

$72 USD σε 3 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.5
smart1writer

I have been writing research papers for years. Moreover, my impeccable grasp of English language and creativity helps me to write quality plagiarism free papers. I always make sure I proofread and edit papers well to Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
6.5
daisyjonesuk

Hey, I have read all your details and I can help you with your project. I'll make sure to provide you an exceptional quality work within given time frame. I've been in this field for last twelve years and have alread Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.5
amybrownthatsit

Hi! I have gone through your project details on this assignment on Music. What should be the referencing style? When do you need it? Also, let me know if there is any outline to follow. I have a masters degree in Pop Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.4
luv44mee

Greetings, I have gone through your request and I have a proper understanding of the fact that you need a good writer to write unique articles on music for you. I am a professional writer and have worked for diff Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.8
topacademictutor

Hi. I will help you to write a professional research for music that would consist of music appreciation. Please share details with me. I feel, I would be the best choice for this project. Please open messenger and sen Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
5.9
assignmentstore

Hey, I have gone through the project description and I can handle your task very well. You can check my profile, I am an experienced freelancer with more than 300 positive reviews from my clients living across the g Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.9
TOPessayswriter

Hello,I will provide a well-researched paper, full of creativity and originality within the stipulated time. i assure you that you will get a high quality paper as a result of my in-depth research.

$61 USD σε 3 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.1
alicejax

Hey, I can help you in doing a research paper. I have written hundreds of papers on a variety of topics.I have been doing this work for last 5 years. I can handle your project very well and will deliver you on time. P Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.6
moizdzo3l

Hello, I’m interested in your job post of research on music. I understand your requirement for a well-versed and believe that I am the type of person you’ve been looking for. I am sure I can present you a matchl Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.7
kaindo2017

I need to write a research paper on Music.I have worked on many papers in report writing, research.I have read and understood your requirement and I know you will never regret, thank you.

$155 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.6
emmakagume

Are you in search of a reliable, professional, and credible writer? Look no further since a qualified and competent writer is here at your service. Am a graduate in Software engineering, MBA in project management and a Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.4
tianaonline

I have checked your requirements on this music research work. Let me know about your topic. Do you have any guideline to follow? Have you made the outline already? Do you have any grading rubric? What should be the len Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.3
Annita247

Hello, I am a skilled writer with great experience working on and therefore guarantee you quality and timely work.

$155 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.2
HarleyJohnson

As a specialist in Creative Article,Content,Blog writing, the multitude of services I provide my clients truly knows no bounds. In fact, you might say I am a jack of all trades, as I am experienced in almost every fi Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.0
JayneScott

Hi, My name is Jayne Scott, I’m a freelance writer. I saw your gig on Freelancer.com and would like to write the mentioned report based on your requirements. I offer my services fully understanding the subtleties Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.8
PenMan24

I can provide guidance and assistance for your online research work and it can come from journals, internet, books and other sources. What I Provide? Expert Research for every Project Adherence to Deadlines & Guid Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.1
Salahleo

I am a proficient Qualitative Academic Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles. I hold a Master's Degree in Music and have many years of Academic Writing experience. I believe in offer Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.5