Σε Εξέλιξη

Quality article writers needed - Rehire - open to bidding

I need quality writers to help me write some articles.

The budget I have right now is $1.5 per 500 words article.

Please only apply if you are serious and you are willing to take the quoted sum. Any amount above $1.5 would be rejected.

Project is going to be for a long time.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting

Περισσότερα: articles, article writing

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 14 αξιολογήσεις ) Bonny Island, Nigeria

Ταυτότητα Εργασίας: #9498204

Ανατέθηκε στον:

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $19 για αυτή τη δουλειά

dipakmajumder029

Being an expert Ezine author and having 3 years of article writing experience, I am confident that I will be able to deliver you high quality and plagiarism free articles/web contents within the due time. I am availabl Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(62 Αξιολογήσεις)
5.0
Manojsaini0

I am a proficient content writer and have a sound grasp over all referencing styles. I have written lots of interesting articles on various topics. >I love to write on various topics such as health, business, rea Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.1
syedrazahussain

Hello Please consider my bid. I am a professional writer and working for a long time. I can provide you the best quality work. Thanks

$15 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
3.7
miljanzujic

Hi. I can write good articles on any topic always on time and for the lowest price. Please contact me and give me a topic so I can write an example to prove you the quality of the articles that you can get. Best regard Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.6
saranaone

I am sure and ready to start working for you right away and deliver on time I can complete your article writing requirement on time with good quality results. I am open to work 30Hours/week and i can provide 500 Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
2.2
mcnengineer

Hi, I'm a native English speaker with extensive writing experience. I can send samples. Kind Regards. Mac

$10 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
nikhiljuneja178

Dear Hiring Manager, I have 3 yrs experience of Search Engine Optimization. I’m an Excellent Content Writer and SEO expert, I expertise in both On-Page and Off -Page tasks that boost PR and traffic of a website. Περισσότερα

$23 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vince444

I have a good experience in article writing and would provide you good quality plagiarism-free articles. I could provide 2500-5000 words a day. Could provide samples if you would like to see.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
souradip93

I have experience in writing on a variety of topics including travel, fashion, cars, top 10 lists,tech, product reviews, psychology and sports. Samples can be provided to determine the quality of my writing. Happy with Περισσότερα

$15 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
renekristof

I like to write articles and I am really hard-working person. I also have a lot of exepriences with writting.

$10 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bibinserves

Sir I would be delighted if you consider me for your project. If you are ready to give me an outline regarding your work and its nature I can describe about my part.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rasaradampitiya

i can do my best for this project. i have good skills for this project. so i wish to do my best for this project.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0