Ολοκληρωμένο

25 product reviews

Ανατέθηκε στον:

Freelancersedo

Dear client? I have read and understood what the project needs. I have a lot of product review writing experience since am a native English speaker. I will deliver quality work and in time if awarded. My charges are a Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.7

27 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $83 για αυτή τη δουλειά

Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(431 Αξιολογήσεις)
7.6
subhodipdas

Hi, I am ready to start this project and can deliver 25 high quality product reviews in the most flawless manner possible for your for your online store. My bid is for 25 product reviews of 25-30 words each. I can Περισσότερα

$45 USD σε 2 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
6.7
Mousumi89

Hey there! I’m so excited to be working on your project. Having handled a variety of writing assignments for the past 4 years, I’m pretty sure that your work will be of the finest quality when I take it under my banne Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(210 Αξιολογήσεις)
6.5
$200 USD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.2
workingPhoenix

I have written reviews for so many sites. [login to view URL] is an example. give me a chance and you wont be disappointed.

$83 USD σε 3 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.8
DdHardy

If your products aren’t accurately described, you won’t be able to sell them. Writing high caliber product descriptions has been one of my greatest strengths throughout my writing career. Regardless of whether you are Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
Hoffman24

Hi, Product descriptions are important for all businesses. When a lead is looking for a product or service, they need to be able to find clear details that are accurate in their descriptions down to a tee. When you ha Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.0
StPrince

Hello, I have read your project description and I understand what you want. I am going to write a befitting product description to attract customers and sales. Contact me for further details. Thanks, StPrince

$30 USD σε 2 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
4.7
esno84

Hello I have more than three years writing articles, more than one year working as a translator and in the transcription field. I have my own blog and I also used to write articles for other blogs. In order to see my Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented premium freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing, editing and p Περισσότερα

$75 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.0
akanksha13sep

Hi, Having 4+ years of experience in writing, I have become proficient on meeting client's expectations. Stay assured of a plagiarism-free high-quality original SEO-friendly content. If you wish to see some of my s Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.1
elamaranr13

Hi I have been a writer for over 6 years now, having written numerous articles, blogs, product descriptions, reviews and much more. Please visit my profile or Google 'Elamaran Rajasekaran' to know more about my works.

$30 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.6
titiamatti

Hi, I am a highly motivated creative writer, working from home on a full-time basis. I have a strong command of the English language and enjoy taking a creative approach to my work. I respect deadlines and work to a h Περισσότερα

$90 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.4
Tanmoy236

I am a Business (BBA) Graduate with major in FINANCE and MARKETING along with 4 years of experience in Sales, Marketing and Copy writing. Currently I am working for a Multinational Telecommunication Company in the Mark Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
Ant144

Hi, my name is Anthony. I am a passionate content writer and I'd like to complete your project. I have done reviews before so you can bank on me for the best quality. I am also keen on grammar and plagiarism. My experi Περισσότερα

$75 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.9
ColbySlater

"If you need articles, you need an experienced writer who can incorporate impeccable grammar, exemplary content, and enticing phrases to create an interesting and informative piece that draws in your target audience. I Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
shanky22

Hi I am a web developer. and posting reviews on store. I have done it before for my another client. please discuss your project with me. thanks

$100 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
itsshahzad777

Hi, I am an experienced and affordable content writer. I have written product reviews for Combi child products. Looking forward to hear from you. Regards

$88 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
$55 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
creativewriter7

Hi, I’ll write your required product reviews that will be 100% unique , errors free and appealing to the readersI'm also working on Amazon product reviews . Looking forward to discussing the job... Thanks

$50 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.1