Κλειστό

Press release Writer-US/UK/CANADA/AUSTRALIA..

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $125 για αυτή τη δουλειά

bima022

Hello! I have gone through the written details and I am confident of performing superbly in this project. I well-versed in writing press release and that clearly communicates what is intended by individual/company. I s Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.1
WordsThatMatters

Hi? Do you want to gain new leads to your site and turn them into customers? WordsThatMatter writes compelling copy that establishes you as a leader in your industry. Satisfied clients know me for writing EBooks Περισσότερα

$200 AUD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.3
allwriter4u

We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web Designers and IT Architects. We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, SIMU Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.1
fastlabindia

I Plan, develop, organize, write and edit operational procedures and manuals. I Research, develop and document technical design specifications and test scripts. I Produce electronic documentation in addition to hard co Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.3
writomozo

Hi! Operated by IITians, We are a team of skilled young and agile content writers. We have been in the market for a while and delivered with utmost efficiency at affordable pricing. With our research, we deliver what b Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.0
beryljohnson

I am a native Uk english speaker and I am also proficient in US english. I am currently studying copywriting with AWAI. This is one of the best and most respected organisations in the copywriting industry. I am a Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
prefectworld

HIRE ME DIRECTLY THORUGH THIS LINK https://www.freelancer.com/u/prefectworld.html A multi-skilled, reliable & talented Academic & Research Writer with a proven ability to Write Academic Papers, Report Writing, R Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
madtootell

I currently work in Social Media & PR for an international brand. I have extensive experiences writing and drafting media releases. Excited to work with you on this project!

$244 AUD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
EXPERANTO

Greetings! If your project is deleted, then hire me at https://www.freelancer.com/u/experanto.html We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web D Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
MeeganR

A proposal has not yet been provided

$60 AUD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.2
Penophilia

A media (print) practitioner is the best person to craft press releases, which can be used without editing. Now think of one who has been subbing stories and press releases for over ten years. That is my edge. I will Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ebuhrachael

A proposal has not yet been provided

$155 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$207 AUD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ceegud

Good morning. I'd like to offer my journalistic writing experience to you. I have written press releases in the past and I guarantee timely work at $100 AUD for days for what I call "relationship-starter" price, so th Περισσότερα

$111 AUD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hassaanmohammad1

"things that are done with integrity always show the best results"

$77 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maweecu

Hi. I am highly interested in your project. I am a new freelancer so I accept lower payment. I have a TOEIC of 975, from Philippines, and very fluent in English. You can send me tests to try my english and writing skil Περισσότερα

$177 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shahalam7303

Honorable Sir, I am Expert Content writer I have properly gone through your job description and understood your requirements. I am very eager to work on this project and will definitely make a successful deliv Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
grace900

Greetings, I am a writer with year of experience. My work is of high quality and plagalism free. I can provide my previous work if needed. I would like to help you with this project. Looking forward to your favourable Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0