Κλειστό

$2 per 500 words

29 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $22 γι' αυτή τη δουλειά

dextrouswriter

I am a Nigerian. What can I do for you?

$15 USD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
4.8
$25 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.6
Bernadette52

I would simply love to work with you on this task. I have 8 years of experience working as a freelance writer. I am a very versatile writer and can work on articles covering just about any niche. Kindly do have a look Περισσότερα

$25 USD σε 4 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.1
amara926

Hi, I have an extensive writing experience spanning over ten years. During this time, I've produced high quality SEO content for several websites and blogs. I have collaborated with Riaan Kleynhans in writing conten Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
akintubiayodeji1

I will like to take this job and use my experience to give you unique articles daily. I will give you unique articles that pass any plagiarism checker to ascertain their uniqueness. The issues of spelling or grammati Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
Jacklyne

Hello. Hope you are well. I am an excellent writer with a good command in English. I am also from Africa, as you require. I would love to work with you on this project. Feel free to contact me at any time. Thanks.

$15 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
1.6
Johnnasrat

I'm a new freelancer here, I'm looking forward using my skills in helping other people in their project and gain some money. I’m very familiar with using such kind of writing as I used to do similar projects during my Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.0
victoryokwoche

I would write a beautiful, creative story for you and give it to you on time

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mkimaru

I have excellent typing speed and will deliver error free work within the shortest time. This is what I do, thank you.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Williamnyantakyi

Ready to be hired and start work. Dear Prospective Employer, you are about to hire one of the dedicated and job accomplishing freelancer to work on your project. Try me and you will get your results delivered to you on Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Adeade15

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
harunndungu

Hello, I have reviewed your project and would love to work with you on this. I primarily work here are as a writer, I have done a good number of jobs before and I believe I am the right candidate for this position. In Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
FathimaHaz

actually im fastest typer. excellent in ms office. and also im a ghost writer too. when i saw this i was so interested.

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SamuelAkhaze

If I'm hired, would do a proper work for you within the stated deadline, at a cheap rate and without mistakes.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brightjob

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Kathyyiee

Hello there! My name is Catherine Mutheu. I hope this finds you well. I would like to apply for the job. I have been a professional writer for 2 years. Have a great command of English. My typing speed is 40wpm. W Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aditi17dhiman

Hello, I am a creative writer and virtual assistant for last 4 years. I have read your job description and I have relevant past work experience of writing website content, website blogs, articles and alot more. I Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aburony1970

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0