Ολοκληρωμένο

Paranoiac writers needed with a VIVID imagination

OK this is a unusual task and you need to have a brain that CAN IMAGINE things...

Here is the scenario:

Imagine that you and a robot are the only 2 ones "people" on Earth.

You need to talk.

But the robot does not initiate any conversation, however (as it happened with all robots) it can answer your questions... in "his" own way; some times he understands you, some times not. Depends on the data loaded to "his" memory.

I want you to imagine

- what could you ask the robot

- and what corresponding answers the robot would give.

I'll consider this task as article writing so you get paid $10 for every 500 words.

What should you do for being considered for this task:

Step 1: Open a Google sheet at [url removed, login to view]

Step 2: Create a new sheet

Step 3: Use 2 columns: the left column will hold your question, and the right column will hold the robot's answer.

Step 4: Write 3 examples

Example

hi - hello

how are you today - I am fine

What's your name - What's yours?

As the title of this task says, you need to have a VIVID imagination.

Again the budget is $10 for every 500 words.

I may pick more than 1 writer for this project.

Thank you!

NOTE: SEND ME A MESSAGE WITH THE URL OF YOUR GOOGLE SHEET ONCE YOU'RE READY. BIDS WITHOUT AN EXAMPLE GOOGLE SHEET WON'T BE CONSIDERED AS VALID.

Ικανότητες: Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting, Έρευνα

Περισσότερα: pay writing content, keyword research writers writing content, create hotmail com account, create avatarm5zn com, forms needed writers, writing content adult websites, needed writers parenting, needed writers, writing content affiliate website, vb6 create vb6 com dll, writing content projects, need help create wadja com, adult writing content provider, writing content adult sites, aspnet writing content word document, create casino com, create sheets excel, create sheets excel column data vba, writing content music website, article writing content writer chennai

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 258 αξιολογήσεις ) Athens, Greece

Ταυτότητα Εργασίας: #11790744

Ανατέθηκε στον:

JulietGreen

An unusual task, indeed, but very exciting! I would love to work with you on this project! I have a habit of creating all sorts of scenarios in my head (scenarios that will most probably never happen) and thinking Περισσότερα

$20 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
Hiry

Ever since I was a child, I found great pleasure in writing my own tales. Words appear in my mind from the things I hear and see and before I know it, I've got a short story. I am an amateur but I like challenges and Περισσότερα

$15 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.4

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $20 για αυτή τη δουλειά

$14 USD σε 1 μέρα
(455 Αξιολογήσεις)
7.3
$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
1.3
creativewriter7

Hi, I’ll write your required articles that will be SPECIAL, error free, 100% unique and appealing to the readers. Looking forward to discussing the job... Thanks

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.5
jathumaestro

[login to view URL] visit this link to my sheet. I would write this story for you with all my best effort and am ready for any feedback Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
0.5
$25 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AnsarAhmad

Hello, I would like to participate in this project. Below is the link to Google Sheet, as required in the Project Description. [login to view URL] Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ragesages

A proposal has not yet been provided

$17 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TalhaLodhi

i will provide you a complete sheet of 500 words and all the questions that asked from robot will be authentic and logical .here is a sample/[login to view URL] Περισσότερα

$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chadmunro

[login to view URL]

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0