Ολοκληρωμένο

I need a weekly blog writer!

The core topic for all of the articles/blogs will be in the construction/architecture/design industry. I'm looking for a writer to be given a weekly topic of interest, and to perform the following:

Conduct Research on the topic given.

Complete a weekly article with 2 iterations.(300-600 words).

Ικανότητες: Article Writing, Blog Writing

Περισσότερα: blog writing format, blog writing examples, blog writing jobs from home, blog writing services, blog writing jobs, blog writers for hire, blog writing meaning, blog writer software, weekly blog writer, need football blog writer, need professional blog writer, need fitness blog writer, need indian blog writer, need entertainment blog writer, do i need a blog for my business, i am in leipyig and i need a translator for the job center, i have 12 scanned images and each one has 30 rows and 15 column i need you will type the data from images to excel, i have 36 statements that i need entered into excel the maximum number of entries per statement is 86 rows and two columns one c, i have a patent now i need a manufacturer in the usa, i need a blog designing

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Campbellville, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #17438033

Ανατέθηκε στον:

                          MikeD21
                        's Profile Picture"                          >
                        </a>
                      </figure>
                    </div>
                    <div class=
MikeD21

Hi, You have just posted a project by requesting to write some blogs. I will do it perfectly. I am fully committed to producing quality results and delivering unique article that makes you stand out from your competi Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.1

61 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $82 για αυτή τη δουλειά

KreativeTeam

Hello, I have gone through your description and understand that you need a proficient and an experienced writer to write some articles for you. I am proud enough to tell you that I can turn out to be the best opt Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(486 Αξιολογήσεις)
7.7
ExpertWriter24

Dear employer, I am a creative writer with twenty-three years of experience. Having just read your project request, I and am very confident and excited about the prospect of writing your blog/content for you. Ap Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.9
voblat

Dear Sir, This is Mark Bishop. I have applied for your project named i need a weekly blog writer. In the project description, you have requested to write a article. I am the passionate, creative, and committed arti Περισσότερα

$62 USD σε 3 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
6.9
alanrichards2

Hi there I’m happy that I have your attention, even if it’s only for a little while, so I won’t waste your time…let’s get into it. I checked out the project info and I am really excited by what I read! I am an enth Περισσότερα

$66 USD σε 3 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
6.9
riazr87

Hello, My name is Riaz. About my professional experience and skills:- I have been working as a freelance copywriter since 2016. Writing is my absolute passion. I can positively produce high-quality articles, and Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.9
burgeoning

Hello, I am a Blogger, Writer and SEO Expert with more than 8 years experience of working for many websites, individuals and companies. I have a very good experience of writing articles for several authority website Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
6.9
Hoffman24

"Hi, As a freelance writer, I excel at creative writing and I am always excited to tackle new projects. Part of what draws freelance writers into this line of work is the excitement and individuality of each new proje Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
7.2
dionline

Hello, this is Saket. I have read the project description and ready to commence the project. I have expertise in blog writing and assure you to provide well-researched and informative content for your blogs within the Περισσότερα

$130 USD σε 3 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
7.4
rwilsher

Hello, This is Roger Wilsher. I am a highly-skilled article writer who has strong visual awareness, exemplary grammar and spelling knowledge that will keep the readers’ attention and make them want to learn more about Περισσότερα

$50 USD σε 4 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
6.9
HelenaReimer

Hello! I see you need a content writer to write weekly articles for your website. At the end of this project, you'll have 1 x 300-600 words article in place. I’ll write words that work for you. Trust my writing ser Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.4
revival786

Hi there, I am a professional in providing high quality blog posts. I am highly interested and I will love to assist you in this project. Regards, Revival Blog Posts Sample Work: [login to view URL] Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(209 Αξιολογήσεις)
6.9
Amit222

Sir. I won't say I am the best but my broad range of vocabulary makes me unique. I believe in completing task within time or before if possible, I put my best effort to do whichever task I get. I am very much intere Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
6.6
WordsAlchemy

Hello there! I'm into architecture, would love to have this project. I'll happily do the weekly work for $30. Plus, I have an offer, I want to do the first article before we begin this project. As a free sample, if Περισσότερα

$30 USD σε 7 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
6.3
janelleanne

Dear Sir or Madam, A well written, engaging blog is a powerful tool for any business or individual, and with 25 years of writing high-quality content across all subjects and markets, I understand just how to provide Περισσότερα

$72 USD σε 3 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.3
Dorthy24

"Hello,Well written and articulated articles that fully capture your service can work wonders to promote your product. My main focus when writing is to keep readers interested and ready to find out more about the topic Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
6.3
priya96411

Hi there! I have experience of writing for the construction and design industry. By 'design', I take it you mean interior design? Please clarify that. In addition, I'll need to know the tone, content type (i.e., top Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.9
iwebphpdeveloper

Hello, I have a team of content writers proficient in delivering stellar quality content that is unique, error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich and SEO-friendly. Check out my latest blog webs Περισσότερα

$125 USD σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.1
gabylevesque

Greetings from Nova Scotia. I'm a professional and experienced copywriter with a proven talent for creating engaging, entertaining and 100% original content. I never outsource my work, so clients are assured of my pers Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(65 Αξιολογήσεις)
6.1
StevenHobson

Hello! I'm Steven Hobson, a professional article/content writer with over 5 years of quality and great experience. I'm equipped with the right skill set to provide you quality and unique SEO Articles, Contents and Blo Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.4
SwellAccounting

Dear Employer, This is Peter from Australia. I would like to introduce myself as experienced blog article writer. I am a native English speaker with years of writing experience. I write high quality, clear, and eloqu Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.2