Κλειστό

I NEED A TYPIST TO PLACE MY SCRIPT IN SCRIPT FORM AND PREPARE IT FOR FLIM

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $393 για αυτή τη δουλειά

revival786

Hi there, I am a professional in providing high quality script typing services. I am highly interested and I will love to assist you in this project. Regards, Revival

$250 USD σε 5 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
6.9
$250 USD σε 3 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
6.3
OLIVEFER56

Hey, I’m a marketing major, currently working for a tech firm as their Content lead. I have a knack for all sorts of content creation, be it SEO oriented Blogs, essays, an ebook or even a Thesis. However, I have multi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.3
LOSPOS77

Greetings, My proposal is in regards to writing screenplay and script writing. I understand the requirements of your task and feel positive that my relationship will provide the ideal stepping stone for not only cr Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.0
Devizz

"Hello, To write a script, one of the requirements of script writing is all about being original and creative. Furthermore, the main thing to recall in script writing is do not give up no matter what! When you embark Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.6
DillonXander

Hello, An amalgamation of unique and fresh concepts, a well-done script is offering a concept in a new package so the audience will want to partake of its offerings. When you hire me for your script writing, you will Περισσότερα

$300 USD σε 6 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.7
zohaab85

Hi, I have read your job description carefully and understand the need of your task of script writing. I have over 10 years’ experience in script writing with a great and proven turnaround. And I can assure you t Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.5
EnsEviza

Hello, Script writing requires the writer to utilize a high level of creativity, innovation and originality. In addition to these qualities, I am committed to delivering highly entertaining and immersing content that Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.0
christelle31

Hi, I am a fast learner and very polyvalent worker. I am willing to learn how to write in script form and get the job done. I type 80wpm.

$555 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
cvetkovskidavid

Hello, My name is David, and I am a film producer with a big passion for writing. I have written, and formatted screenplays in the past, for school and work also. While writing and formatting scripts I use Movie Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$444 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$416 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rida1993

Hello Im interested in your project. Hoping to hear from you soon.

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
naimaltahsin

Hello sir, I would love to do your work like others. But i can give my 100% afford to done your work as complete. If you hire me then this would be my pleasure. Thank you...

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$333 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ParashhKC

I have a renowned expertise in typing a script. I've a good record of keeping records and typing correctly. The major thing in script typing is the correct use of symbols since it shows the intensity of the dialogue. I Περισσότερα

$250 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0