Κλειστό

Need bloggers of beauty products

19 freelancers are bidding on average ₹1453 for this job

Mousumi89

Hey there! I’m so excited to be working on your project. Having handled a variety of writing assignments for the past 4 years, I’m pretty sure that your work will be of the finest quality when I take it under my banne Περισσότερα

₹1500 INR σε 30 μέρες
(324 Αξιολογήσεις)
7.0
svsriyusvsriyu

Good writing can make or break your business. Let me help you find your voice. I have a B.A. in English and 5 years of experience as a writer, including copywriting, blogging, technical writing, sell sheets, and ma Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
5.2
vaishnoinfotech

Hi, I read your project description carefully and able to do this job. I will provide you well researched, well written, error free, relevant, and informative articles. Content will be unique, no duplicate content. Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.1
writer360

I am an experience writer. I can do Article Writing, Blog, Content Writing, Social Media Marketing writing. You can hire me for excellent services.

₹1050 INR σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
3.1
wordsunlimited

I am a freelance writer, editor and researcher specializing in research, copywriting and creative writing. I have written premium content for entertainment agencies, clinical psychologists, music magazines and many ot Περισσότερα

₹3333 INR σε 4 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.4
Is611

Hey I am a beauty and fashion blogger based in Pune and have my own blog with regular posts on makeup, personal style and product reviews. I have reviewed and collaborated with many beauty and fashion brands. For fur Περισσότερα

₹1750 INR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
srd3152

Hello Sir, I can write fresh contents with rich information for you. I can do revise as many times you want to your satisfaction. I can be available, when you want as I am a full time freelancer. I can write on your de Περισσότερα

₹1500 INR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
₹1300 INR σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.4
Iqrahussaini

hi dear ! how r u? i am Iqra..I am professional writer who write with passion...you will be happy to work with me.I write article with Seo [url removed, login to view] dear Relevant Skills and Experience hi dear...how r u?i am I Περισσότερα

₹1300 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
managersejal25

Hello!! I have understood your requirements completely and will be able to complete the project on time. I am an experienced writer who has knowledge in technical writing, promotional writing, blog writing and website Περισσότερα

₹600 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Maryam800

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Anchal20s

Hey there I can definitely deliver the work to you I. As many days as you say and also I can keep doing it every month as in anyway tooo much into makeup and skin care so I would love to do it .

₹1275 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mnayak34

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
veenasinghpibm15

Master in thinking and writing fast Relevant Skills and Experience Try me, I will not let you down

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EddySam

I have several beauty blog including two on Facebook . What's the task like? Relevant Skills and Experience Have a product to advertise ? Do inbox me for further questions

₹1250 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
meherabhossenbis

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
edwinmwega

Hello there, Am available to deliver to you quality, original and timely work. Kindly allow me to work for you at an affordable rate. Please talk to me. Thank you.

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lizachattarj

Hi, I'm a freelance writer and blogger from India. I am very much interested to work in your project. I'm a blogger and writer with more than 1.5 years experience. So I think you'll find the skills that you are looking Περισσότερα

₹1750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0