Κλειστό

Need best writers for ongoing project - 4- 20/04/2018 11:12 EDT

29 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $25 για αυτή τη δουλειά

$25 AUD σε 1 μέρα
(163 Αξιολογήσεις)
6.2
khayerulislam

Hi, I'm interested in working on this project. Consider sending a message so that we can discuss the project details exclusively. Thank you.

$25 AUD σε 1 μέρα
(127 Αξιολογήσεις)
5.8
iwebphpdeveloper

Hello, We have a team of content writers (academic and non academic) proficient in delivering high quality content that is unique, 100% plagiarism free and copyscape tested. We are well-versed with writing and can Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.5
managersejal25

Hi! I'am an experienced writer writing who has recently entered the freelancer platform and have already written over 200 articles, completed 35 projects (including 15 technical writing projects) successfully and writ Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
cameliamesesan

Hello! I'm a scientific research writer and I write original content and with unique style, also on different niches. I have too a blog where I write daily articles. I'm hardworking, reliable, creative and I deliver Περισσότερα

$30 AUD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
erastusmirikau

A proposal has not yet been provided

$15 AUD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.5
$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
strive2exell

Greetings, Hiring Manager! I came to know that you need someone to write. You are looking at the right person for the job! I am education counselor and I have writes translated and proofread lots of academic writing Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
reggiepenamora6

I am a professor of literature and English. I have extensive experience in writing, editing, and proofreading. Relevant Skills and Experience I have 27 years of experience.

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
umimary4

A proposal has not yet been provided

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Maharaib03

Hi, I’m an experience digital marketer and creative content writer working with some of the most renowned brands in my country. I believe I can deliver content up to your expectations. Do connect with me if you are int Περισσότερα

$31 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Marywachira05

A proposal has not yet been provided

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ambaaip

[login to view URL] Hello. Good afternoon. Above is a sample link to my work. I am an expert research and creative writer, who is capable Περισσότερα

$15 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
popele

hello client, I am interested in your project, I like the idea, I have a lot of samples I can send to you to prove my ability, I will be glad if you inbox me...

$25 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
samparkamaity99

I have worked as a content writer previously with one organisation. You can check my portfolio in my profile to understand more about me. Also i prefer to work within time limits and try to do my work in the best way Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elizabethkimani

I am a dedicated and passionate writer who meets deadline and satisfies my client by providing 100% original work. My work is plagiarism free. Please accept my bid for an excellent paper.

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Victorxy

A proposal has not yet been provided

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fusionworldg

A proposal has not yet been provided

$25 AUD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0