Κλειστό

Monthly FinTech-related blog for Canadian online payment processor

We are looking for an individual with experience writing in the FinTech industry or similar to draft one long-form blog post per month. The successful candidate will have knowledge of the industry and will be able to decide on a topic and submit it for approval by a certain date, and then proceed to write the article. The articles are expected to be technical and informative in nature.

Please provide examples of previous, related work and any qualifications if applicable. Please also include your price per article (the price listed in the job description is negotiable). We expect this to be a recurring gig into the foreseeable future.

Ικανότητες: Article Writing, Research Writing, Τεχνική Συγγραφή

Περισσότερα: online payment processor freelancer, need online payment processor paypal, processor online payment, online payment processor script, online payment processor job, best online payment processor uae, romania online payment processor, free online payment processor script, online payment processor, php payment processor script free download, script starting payment processor, payment processor script, online payment processing script, build payment processor add oscommerce, payment processor scripts

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #15119150

30 freelancers are bidding on average $105 for this job

rajat07me

Being a platinum level expert ezine author and having 6 years of writing expertise, I am fully confident that I can deliver you high quality, plagiarism free, seo friendly and error free blog posts within the earliest Περισσότερα

$60 CAD σε 3 μέρες
(1780 Αξιολογήσεις)
8.8
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$111 CAD σε 5 μέρες
(629 Αξιολογήσεις)
7.8
coolwriter30

I am extremely confident that I can write professional and engaging articles for your project. I understand that quality content takes time and research, so I will work hard to ensure that you get what you pay for. M Περισσότερα

$55 CAD σε 3 μέρες
(528 Αξιολογήσεις)
7.7
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with 9 month old daughter so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and not a team. I do not outsource my work and therefore can commit to writing 100 Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(462 Αξιολογήσεις)
7.3
$155 CAD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.7
$155 CAD σε 3 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.9
$155 CAD σε 3 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
6.9
adityb8934

Hi, I am a full time Freelance Content Writer with over 5 years of writing experience. I can start immediately and confident to complete your project on agreed deadline by maintaining the quality. Relevant Skills and Περισσότερα

$50 CAD σε 5 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.6
DdHardy

I offer original, effective and consistent writing that is grammatically accurate and engaging for the reader while enhancing your brand and values at all times using a natural, unforced style. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$50 CAD σε 3 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.7
InnateWords365

Greetings! I'm a highly skilled writer with experience in the business, consulting, marketing and financial sector. My talent for producing compelling and original creative content is enhanced by years of experience Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.4
$155 CAD σε 3 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.3
ColbySlater

If you need articles, you need an experienced writer who can incorporate impeccable grammar, exemplary content, and enticing phrases to create an interesting and informative piece that draws in your target audience. If Περισσότερα

$70 CAD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.3
VirtualBrainInc

I have briefly checked the description on research writing, and I can deliver as per the requirements however I need us to discuss for more clarity on the details, deadline and budget as well. Relevant Skills and Expe Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.2
$155 CAD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.7
$155 CAD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.9
$100 CAD σε 3 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
5.7
hazelkaya1

Hi, I have read your instructions thoroughly. Please message me to discuss further details of the project. My services: Plag free Premium Copyscape Pro Quetext checked Perfect grammar Kindly check my live l Περισσότερα

$40 CAD σε 3 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.6
SantaClaus25

Hello, I'm a dedicated writer. I have a passion for researching and learning about new things. My talent lies in taking this research and turning it into well-written articles that convey a sense of clarity, eloquen Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.5
OLIVEFER56

Hey, I am an Academic writer, with 2 years of experience with skills at graphic design and illustration. I read your project and I believe I can help you with this task Relevant Skills and Experience I have notable ex Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.1
$55 CAD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.5