Ολοκληρωμένο

modify proposal

Ανατέθηκε στον:

webnxatechnology

Hello, Hope you are doing well. I am individual expert of quality content writer with the aim to serve our clients with unique content. As i know that the content should be SEO (search engine optimization) friendly Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
3.1

24 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $41 για αυτή τη δουλειά

plane4you

hello mate i [login to view URL] expertise in deep learning kelly

$25 USD σε 1 μέρα
(205 Αξιολογήσεις)
6.7
RAHEL198

Hello. I have seen your project and I am really interested in working with you. I have written several proposals and will revise your proposal to meet your expectations. I therefore guarantee you a well written article Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
5.9
kaindo2017

I'm a Bsc degree holder in computer science. I have worked on many papers in report writing, research.I have read and understood your requirement and I know you will never regret, thank you.

$100 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.3
MikeD21

Hello, You have just posted a project by requesting to write modify proposal. I am specializing in academic work - from undergraduate essays and dissertations, through MA and PhD theses, to journal articles and chapt Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.3
topacademictutor

Hi! I will help you in deep learning project. I am working from 2008-9 in this industry with my highly competent team. I have nearly 350 reviews on my profile with 4.8/5 ratings. You may visit my profile and check the Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(76 Αξιολογήσεις)
5.5
MerinaEden

I will write and 99% original content with brilliant ideas and description. I can write on variety of topics ranging from your choice of subject or filed. Human Resource Management Marketing Corporate social resp Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
5.3
PenMan24

Hi. I am an expert writer with over 8 years experience working with various writing companies. I can assist in Article writing, Content writing, Web content, research and summary, Essays, and any other related fie Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.8
zohaab85

Hi, My proposal is related to rewriting a proposal. I am clear about the requirements you mentioned in your project description and confident to present you the exceptional write-up. I am a professional business Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.0
suyashdhoot

Hi I am a very experienced statistician, data scientist and academic writer. I have completed several PhD level thesis projects involving advanced statistical analysis of data. I have worked with data from several comp Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.8
TopWritingGuru

Hi. I will help you to modify your proposal. I have all skills which you have mentioned to do your task. I commit quality solutions within your set deadline. I can assure you about the 0% plagiarism in my work because Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
3.9
JayneScott

Hi, My name is Jayne Scott, I understand you are searching for an academic writer. With this in mind, I’d like to offer you my services in this field. As a seasoned freelance writer, I am have become very famili Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.6
wcjhon18

Hi, Editing, adjusting, and proofreading are an enormous bit of what I do every day. Each composed assignment I go up against must be phonetically right and investigated for any possible misunderstandings. I don't Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
AlysonParsons

Hire your best writer for Business Proposals, Product Description or any sort of business proposals. Trust me it will be successful as you think. Writing isn't a new thing to me and I do my own proposals and writings o Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
luisacaudill

Hi there! If you are in stress with your project, then I might be your perfect choice I’m a professional writer over 5 years experience with a clear understanding of the need for a unique and error-free content. I'm e Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
usmanzafar84

Hello there! I can help you out and modify quality proposal within your [login to view URL] to further discussion over direct message.

$20 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.4
Nolack

IT IS GREAT TO HAVE YOU HERE. THERE IS NOTHING GREATER THAN PRESENTING YOUR IDEAS TO OTHERS IN AN OUTSTANDING WAY. I WILL CRAFT YOU A STUNNING AND WELL RESEARCHED BUSINESS PROPOSAL, THAT WILL PLACE YOUR POTENTIAL BU Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.3
nicolebutler18

I have carried out several research jobs before I decided to offer my services. I have a vast knowledge on different cultures, sceince,psychology ,economic and social welfare. I will do an excellent job for the least t Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
urhardworker007

Hello, Look no further, and feel free to contact us. Our team will try our best effort to provide a great solution and whats more if we hired you'll definitely receive outstanding result before the project deadline. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shriyaagarwal32

I m good at it

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MuhammadAnas94

Hello sir, i am an electronics engineer currently pursuing MBA, I want to work in free time gain some knowledge as an electronics engineer i focused on facts while doing MBA i grasped knowledge about presenting things Περισσότερα

$14 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0