Κλειστό

Looking for Content Writers/Bloggers

Hi Folks,

I am looking for content writers/bloggers who can create content according to below mentioned high density keywords. This is a ongoing project and on a daily basis I need at least 3 articles. Payment is not an issue for me because I'm not looking for quantity I'm looking for quality.

Please be noted if you are not well versed with high tail keywords then this project is not for you . So please don't waste yours and my time.

Keywords -:

Insurance, Gas/Electricity, Mortgage, Attorney, Loans, Lawyer, Donate, Conference Call, Degree,

Credit

Ικανότητες: Article Writing, Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Keyword Research, SEO

Περισσότερα: looking web content writers, looking online content writers, looking content writers, freelance bloggers, blog writers for hire, blog writing examples, freelance blog writer jobs, blog content writing services, blogging jobs from home, blog writing jobs from home, content writing blogs, looking content writers paid, looking join team content writers, looking website content writers, looking freelance content writers, looking team team content writers, looking content writers pakistan, companies looking content writers, looking content writers medical articles, looking for content writers and proof readers

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) faridabad, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17968677

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹5485 για αυτή τη δουλειά

RuchiBhargava1

Hi, I am thrilled to submit a bid for the content development of articles on the mentioned keywords. I understand how using multicultural techniques and strategies to engage vast audiences can expand one’s customer Περισσότερα

₹7000 INR σε 5 μέρες
(352 Αξιολογήσεις)
8.6
₹1750 INR σε 2 μέρες
(1250 Αξιολογήσεις)
8.2
Mousumi89

Hey there! I’m so excited to be working on your project. Having handled a variety of writing assignments for the past 6 years, I’m pretty sure that your work will be of the finest quality when I take it under my banne Περισσότερα

₹6500 INR σε 3 μέρες
(394 Αξιολογήσεις)
7.2
sans300

Hi, My rates are Rs. 450 for 500 Words + Freelancer Fees. Sample: Hydroelectricity and Your Home! That free-flowing water in the form of a gushing stream or a raging river in your property can be ​ ​more t Περισσότερα

₹1600 INR σε 2 μέρες
(513 Αξιολογήσεις)
7.3
nitop

Hi, I am a professional SEO copywriter with over 8 years experience. I have a good reputation for handling bulk work within a short time frame. I can write informative seo friendly website contents for your site. I Περισσότερα

₹2000 INR σε 3 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
6.8
hazelkaya1

Hello, I hope you’ll be doing great. I have read your instructions thoroughly. I basically spend my days in front of my computer ensuring that the online strategies I've employed are in fact working. If they don't sho Περισσότερα

₹10000 INR σε 3 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
5.9
iwebphpdeveloper

Hello Dear, I am proficient in delivering high quality content that is unique, grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original content. Please have a lo Περισσότερα

₹3333 INR σε 3 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.6
dalipkanwar7

Hello, I read your project description carefully and I can provide you with the best quality content. With 7+ years of experience, I can provide you content according to your requirements with very attractive and u Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.6
sstechwebindia

Hello, Greetings! == Our Understanding == We have closely reviewed the project requirement and our understanding is, you are looking for highly experienced developer for your project work. We have extensiv Περισσότερα

₹4444 INR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
KULJITSANDHU87

Hi, Greetings for the day! I would like to apply for your job to write articles for your website. I see your requirement for articles with proper heading tags, keywords and a call to action on each of them. I am Περισσότερα

₹4444 INR σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.4
writerazb

Regards, I have gone through your project description and can write 3 articles daily on your long-tail keywords. I possess 3 years of experience in SEO based content writing field and can supply you a quality, engaging Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.4
Beccalinks

Hey How are you?? Hi Folks, I am her to provide you my services related to contents/blogs I can create content according to below mentioned and high density keywords. I will provide you with 3 articles daily. I assur Περισσότερα

₹34444 INR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.4
researchcows

Dear Sir/Madam, I wish to apply for the position of content writer. I have been in the financial space for over six years now and have earned my MBA degree from Symbiosis Centre of Distance Learning in 2009. Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
suryasrajawat

Hello I am the professional content writer with 5+ experience of writing on various niches. I can provide you content with unique and creative words. The content which I will write is 100% free from plagiarism a Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
MSukant

Hi, I'm interested to write SEO articles for you. I'm well versed with density of key words/phrase & can deliver you unique articles in time. Hire me I assure you my best of efforts for your work. Relevant Skills and Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.7
aaryamaansingh27

I have been working as a freelancer for 2 years and I have an experience of writing blogs, research articles, essays etc. for more than 4 years. Being a law student I have great expertise in writing research articles a Περισσότερα

₹1750 INR σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
namankhinda3

Hello, "Words should demand attention, stir an audience, and drive a sale." As a creative writer, I specialize in shaping content that draws a reader in from the first sentence, and leaves them wanting more. My goal i Περισσότερα

₹5555 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1750 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
amberkatiyar79

Sir I am the right person for this I can give you a better content according to the given keywords I can write the content according to the given keywords and I’ll make sure that your money would not be wasted because Περισσότερα

₹1500 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0