Κλειστό

Looking for a content writer

35 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1946 για αυτή τη δουλειά

RuchiBhargava1

Hi, I am thrilled to submit a bid for the content development of articles. I understand how employing various literary devices coupled with the accurate diction and multicultural techniques and strategies can entice Περισσότερα

₹1300 INR σε 3 μέρες
(414 Αξιολογήσεις)
8.6
Geeks99

Hi, I see that you are looking for a professional writer to write SEO optimized 80 articles for you which will be of 300 words each. We can help you with this task by providing engaging and informative content by ou Περισσότερα

₹600 INR σε 2 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
5.9
Zestures

Looking for a pro writer with extra ordinary writing skills? well, i am a certified writer awarded many rewards by many MNCs i can serve high quality in your articles and can handle all your workload.  Why Me? I hav Περισσότερα

₹8888 INR σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.6
walterrobertt

Hi, I have gone through your requirements that you need assistance in professional content writing. I can get it done for you. You will get the top quality the way you need and deserve. Please initiate the live chat to Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(70 Αξιολογήσεις)
5.9
Bhartifreelancer

Hi There, Greetings!! I have gone through your project of writing articles and blogs for your website. I am glad to say here that I am a professional quality writer including 7 years experience in writing differe Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(134 Αξιολογήσεις)
5.3
goprosol

dear client, I can write 80 articles of about 300 words each. Price will be different. I can share samples on chat. looking forward

₹1750 INR σε 5 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.0
pammishende

If you have challenge then we have good reason to TALK......Kindly initiate chat to discuss more.I assure you to provide quality articles within [login to view URL] check my ebook [login to view URL] fo Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.5
kirstylock

Hello, I have been writing in many forms for years, along with proofreading, editing and rewriting documents. I have an exceptional grasp of the English language and I am able to take simple words and turn them into a Περισσότερα

₹1300 INR σε 21 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.4
codrutaoprean

Hi there, Although new on this platform. I have past experience working as a remote contract content writer for 1.3 years. Afterwards, have worked on several freelance projects involving full website content Περισσότερα

₹821 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
usamaather15

Hi there! I am a native English speaker and have been ghostwriting and creating quality content with unique material, Samples of past work can be shared on chat. Looking forward to chat soon.

₹1775 INR σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.6
rachellenne8

Hello! I am an English teacher, trabslator and proofreader and owing to my years of experience as a writer, I offer high-quality and error-free content.

₹1500 INR σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.8
cj34563456

Hello, my name is Christen. I'm a US native, fluent in English, with a four-year college (Bachelors) degree in Health Services. I have experience (in just about every topic you can think of) with article writing, res Περισσότερα

₹14030 INR σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
0.7
amoghhlgr7

I just joined Freelancer, and my profile naturally looks austere. However, I have 5 years experience as a freelance content writer. Rest assured your project will be in safe hands, and will be dealt with due proficienc Περισσότερα

₹1500 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RabiaMajeed

I have been doing article writing from the past 4 years. I provide research based free of plagiarism work. Hoping to listen a positive response from you Relevant Skills and Experience Article writing

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
luvuyofd

I am an avid online poker player and would relish the opportunity to write about a game I thoroughly enjoy playing. I also has experience in content writing on variety of subjects. Relevant Skills and Experience I hav Περισσότερα

₹1550 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mthokoziisi

Hey, my name is Mthoko You can check my articles at LinkedIn before you decide here's my profile Mthokozisi Mbambo

₹1300 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹2450 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Samiamumtaz7

Dear Hiring Manager, I have experience in article and content writing and have delivered many articles of different level related to healthcare, technology, different products etc. I know how to write and deliver the Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0