Κλειστό

Ghost writing for Business Article

29 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $39 για αυτή τη δουλειά

RuchiBhargava1

Hi, I am thrilled to submit a bid for the content development of business article on marketing and sales for LinkedIn post. I understand how employing various literary devices coupled with the accurate diction and m Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(415 Αξιολογήσεις)
8.6
Webcont247365

Hi! I have been a corporate writer for 20+ years, writing content for websites, blog posts, business plans, policies & procedures & writing & winning multi million dollar tenders & proposals. Based on my backgrou Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(679 Αξιολογήσεις)
8.2
Sadya

Hi, Sadia Arshad here. I am UK based writer with more than 7 + years experience in writing field. I have read your project description and understand that you need an article on marketing and sales for LinkedIn. I woul Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(570 Αξιολογήσεις)
7.9
coolwriter30

Lifestyle writer and designer Claire Charters has a love affair with words and is always seeking and Searching for the right words to help enchant and spark inspiration within others.

$55 USD σε 1 μέρα
(428 Αξιολογήσεις)
7.6
plane4you

I can write business article on marketing and sales for LinkedIn post

$25 USD σε 1 μέρα
(395 Αξιολογήσεις)
7.3
daisyjonesuk

Hey, I have read all your details and I can help you with your project. I've been in this field for last twelve years and have already done this type of project for different clients and achieve so many milestones. I Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
6.9
TranslationLab

Hello there! Your interesting subject, which completely aligns with my previous knowledge, has caught my attention. I will creatively and professionally write a detailed article, an original copy, which will satisfy y Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.9
ExpertWriter24

Make a lasting impression with marketing materials that command attention and build your business like never before! Give your ebook the cover art it deserves - Capture the eyes of your audience as they browse Facebook Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(120 Αξιολογήσεις)
7.2
Geeks99

Hi, I have a pleasure to send you my proposal for this job! We are one of the best copywriting agencies/content strategists, specialised in writing SEO optimised content. We would like to write the article(s) in Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.4
janelleanne

Dear Sir or Madam, I am an enthusiastic writer with 25 years of experience in writing articles in a broad variety of sectors and subjects. I offer well researched, creative and guaranteed original writing that is gr Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
6.5
cmayfield005C

Hi, I am a former staff writer for a daily newspaper and have been freelancing for 7 years as a writer and editor. My background in English literature has proven to be a huge asset for corporate clients, who appreciate Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(126 Αξιολογήσεις)
6.4
paulcookwords

Hi, I have taken a close look at the details of your project and I am very interested in working with you. I will write a business article (500 words) for $30. This also includes unlimited revisions until you are 10 Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(101 Αξιολογήσεις)
6.4
kaithjames1219

Hi, I have broad knowledge about many things and am passionate about life. If I do not know something, I make it my job to learn about it! My writing is adapted to the requirement of your business and reflects the tone Περισσότερα

$30 USD σε 7 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.0
jennyscol4real

I write captivating and professional articles, blog post, and content about any topics in professional or conversational styles, your choice. All of my work is custom, well-researched, original, and plagiarism free Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.0
Wordman24

Article writing is a skill which needs to be practiced. Constraints of length and word number are often present which that writing needs to be focused, with its important message presented succinctly. I am a freelan Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.9
matthewsmarshall

Hi, I can write top quality business article on marketing and sales for LinkedIn post fulfilling all the needs of this job. I’ve lots of experience of writing top quality business plans across different niches. Belo Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.7
CatelynBen

hey, I am highly interested in writing business articles, because I am a professional content and article writer and my speciality is in writing business-related articles that is the reason I stopped to send you a prop Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.7
Wordsmithovee

Hello, I see that you need business article on marketing and sales for LinkedIn post for this job. I can write top quality, well researched, unique (Copyscape passed) & SEO optimized business article fulfilling all of Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
emmawhitefl1

Hey, I can help you to write unique business article on marketing and sales. I have written a lot of content on different topics. I hold a master’s degree from London business School, UK and have experience of more th Περισσότερα

$94 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
jasminebrown1

Hey, I will help you in writing for business article on marketing and sales for LinkedIn post. I have developed and managed high quality content writing on different topics and for different clients around the world. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.0