Κλειστό

Freelance Editing

69 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $77 για αυτή τη δουλειά

topacademics

Hello mate, I am an experienced freelance writer to edit your writing. Kindly discuss more detail with me about your project so I can start work from now. Thank you Rashid

$30 CAD σε 2 μέρες
(999 Αξιολογήσεις)
8.5
KreativeTeam

Hello, I am a writer from London with more than 8 years of experience in the field. Just read the description of your project and would love to work on it for you, I'll provide you with 100% unique content with C Περισσότερα

$50 CAD σε 3 μέρες
(646 Αξιολογήσεις)
7.9
Haaly

Dear I can perfectly do the project. I have been working on such projects. I deliver quality, commitment and make sure there is no Plagiarism. I am familiar with all sorts of reference styles. Please s Περισσότερα

$80 CAD σε 3 μέρες
(483 Αξιολογήσεις)
7.7
TechnoWritesAcad

Hello! How are you doing today? I am available to discuss the project. Hope to hear from you soon. Thanks.:)

$100 CAD σε 7 μέρες
(437 Αξιολογήσεις)
7.4
janelleanne

Dear Employers, My name is Janelle Heideman. I have clearly read and understood the instructions you have provided and I guarantee that I will deliver outstanding work on your Freelance Editing project. I’m a seasoned Περισσότερα

$30 CAD σε 3 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
7.1
revival786

Greetings! I hope you are doing great. I am highly professional in managing editing projects. Samples available upon request. Please message me so I may assist you further. Thank You, Revival

$30 CAD σε 3 μέρες
(284 Αξιολογήσεις)
7.2
JayneScott

Dear Sir / Madam, My name is Jayne Scott and I’m a freelance writer. I understand you are searching for someone to help you with ‘Editing/Rewriting/proofreading’ your content. With this in mind, I’d like to offer yo Περισσότερα

$50 CAD σε 3 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
6.8
mudassariqbal58

Hy, Your job post has caught my attention because I'm a technical writing addict and I’m considering your job for me with these required capabilities. I have excellent experience in article writing in English language Περισσότερα

$45 CAD σε 7 μέρες
(263 Αξιολογήσεις)
7.0
zohaab85

Hi, I see you looking for an editor. I am a professional writer, proofreader and editor having experience in proofreading and editing different applications, documents, research papers, articles, resumes, and other Περισσότερα

$30 CAD σε 7 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
6.9
amybrownthatsit

Hi! I have gone through your project details on this editing and proofreading task. Can you please share the draft of whatever you have done so far? It will be great if you show me at least a small portion, 1000 words Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
7.0
Sminx77

Dear Sir or Madam, My name is Kate and I have applied for your project named Freelance Editing. I am highly educated and pay close attention to detail. I graduated from two Universities (Brigham Young University, an Περισσότερα

$40 CAD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.6
SwellAccounting

Hi there, I have over 25 years of experience in the areas of editing and proofreading ranging from formalized office writing to informal casual writing. As a native English speaker, I'm very proficient in English gra Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
7.0
quratulainsajid

I am an experienced writer and an editor with over nine years of experience in this field. I can edit your work to make it more valid and up to the mark. Just award and get it done. looking forward.

$30 CAD σε 3 μέρες
(292 Αξιολογήσεις)
6.8
citijayamala

1. I am an expert in proofreading, expert in using professional terminologies, vocabulary as per the given subject 2. Expert in correcting spellings as per the country requirement, 3. Expert in formatting, clear Περισσότερα

$90 CAD σε 3 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
6.4
nativewriter1971

Hello I’ve read your job “Freelance Editing”. I am an expert in many fields of writing and my main goal is to provide you with an awesome experience through my high quality work. Please have a look on my written a Περισσότερα

$50 CAD σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.2
tianaonline

Hi! I have checked your project details on this proofreading task but can you please share the draft as it is now? A small draft will be good for me to check the amount of work involved. Is it only grammatical proofrea Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.2
HarleyJohnson

As a specialist in Proofreading, Editing, , Rewriting, Paraphrasing, Polishing, creative copywriting, the multitude of services I provide my clients truly knows no bounds. In fact, you might say I am a jack of all trad Περισσότερα

$30 CAD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.1
iridescent2x15

Hi I am an engineer and have delivered many research and technical projects. You can share more details with me so that we can negotiate the price accordingly. Thank you

$50 CAD σε 7 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.1
MLCasabianca

Hi, I see that you need a writer to edit your writing and I'm applying for this job. Definitely I can help you with that. I have several successful books on the market, both as a editor and under my pen name. By usi Περισσότερα

$40 CAD σε 2 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.8
Utah84341

"Hello, I'm Melvin Terry, I’m from Hyrum, The United States, I have applied your project named Freelance editing. I am assuring you that I can do it perfectly with high quality! I am a professional writer who ha Περισσότερα

$30 CAD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.7